Studiegids

nl en

Motivation

Vak
2019-2020

Toelatingseisen:

Dit vak is een (extracurriculaire) Honours Class: een keuzeonderdeel binnen het Honours College. Daarnaast kunnen derdejaars studenten die niet het Honours College programma volgen zich ook aanmelden voor de Bachelor Honours Classes. Er vindt een selectie plaats o.a. op basis van motivatie en gemiddeld cijfer van de bacheloropleiding.

Beschrijving:

“Waarom doe ik de dingen die ik doe?”. Hoe komt het dat wij het ene moment doortastend en met gemak de dingen ter hand nemen en het andere ons met de grootste moeite tot actie kunnen zetten?

Zijn wij daarin verschillend, of lijken wij meer op elkaar dan wij zouden willen toegeven? En wat bepaalt nu eigenlijk hoe wij tot dingen komen en welke inzet getoond wordt?

Binnen de Psychologie is “Menselijke Motivatie” het vakgebied dat zich van oudsher met dergelijke vragen bezighoudt. In deze cursus leer je meer over Motivatie en over de wonderlijke manier waarop wij onszelf en anderen, vaak spelenderwijs, aansturen en Motiveren.

De cursus is uniek in die zin, dat ook vaardigheden worden geleerd om onszelf en anderen op verschillende manieren te Motiveren. En omdat Motivatie centraal staat in al ons dagelijks handelen biedt de cursus ook aangrijpingspunten voor persoonlijke ontwikkeling.

De docent, Menno Mennes, rondde in 2016 zo’n 25 jaar onderzoek over Motivatie af met een promotie op het onderwerp. Momenteel is hij werkzaam binnen de Honours Academy en verantwoordelijk voor het masterprogramma voor honoursstudenten Leiden Leadership Programme.

Leerdoelen:

Bij het succesvol afronden van dit vak zul je:

 • Meer inzicht hebben verkregen in hetgeen door onderzoek vooral in laatste jaren bekend is geworden over Motivatie;

 • Vaardigheden hebben ontwikkeld om niet alleen jezelf maar ook anderen op cruciale momenten te Motiveren;

 • Met medestudenten ervaringen hebben uitgewisseld en persoonlijk zoek je naar de implicaties van wat je leert uit de literatuur en van de vaardigheidstrainingen voor je eigen persoonlijke ontwikkeling.

Programma en rooster:

Het programma ziet er als volgt uit:

Week 1: 14 april 2020 17:00-21:00 uur

 • eerste introductie op Motivatie, inleiding literatuur;

 • introductie van een Algemeen Model van Motivatie;

 • bespreking implicaties voor jouzelf, eerste experimenten.

Week 2: 21 april 2020 17:00-21:00 uur

 • naar een eerste Persoons-Beschrijving aan de hand van een aantal instrumenten, maken we een eerste beschouwing van onze eigen Motivatie: een persoonlijkheidstest;

 • de Expeditie O d’C, waarin we gedurende een aantal uren op een fictieve expeditie naar de Andes gaan;

 • eerste opzet van een Persoons-Beschrijving op basis van zelfreflectie.

Week 3: 28 april 2020 17:00-21:00 uur

 • tweede vervolg op de Persoons-Beschrijving, eerste handvatten, de rol van “Coping-Behavior”;

 • bespreking van implicaties voor persoonlijk handelen;

 • eerste aanzet tot het aansturen van anderen, het Object d’Art Experiment;

 • het aansturen van anderen, Extrinsiek en Intrinsiek Motiveren.

Week 4: 12 mei 2020 17:00-21:00 uur

 • Motivatie-Vaardigheden, instrumentarium Rollenspel en eventueel video-opnamen in overleg.

Week 5: 19 mei 2020 17:00-21:00 uur

 • derde en laatste vervolg op de Persoons-Beschrijving;

 • integratie van bevindingen;

 • slot van de cursus waarvan inhoud en opzet door de studenten wordt bepaald.

Locatie:

Oude Sterrenwacht, zaal A007.

Literatuurlijst:

Een reader wordt bij de start van de cursus beschikbaar gesteld.

Studielast en werkvorm:

Dit vak is 5 EC waard, wat betekent dat de totale studielast 140 uur bedraagt:

 • Werkcolleges: 5 colleges à 4 uur;

 • Lezen van literatuur en praktisch werk: 10 uur p/week;

 • Opdrachten & eindopdracht: 70 uur.

Toetsing:

 • 10% actieve deelname gedurende de werkgroepen en andere activiteiten;

 • 90% (ieder 30%) drie verslagleggingen van 1000 woorden.

Studenten kunnen dit vak alleen succesvol afronden als alle deeltoetsen met een voldoende zijn behaald.

Blackboard:

Blackboard wordt gebruikt in dit vak. Studenten kunnen zich twee weken voorafgaand aan het vak aanmelden voor de Blackboard module.

Aanmelden:

Aanmelden voor dit vak is mogelijk van maandag 4 november tot en met donderdag 14 november tot 23:59 uur via de Honours Academy. De aanmeldlink zal op de studenten website van de Honours Academy worden geplaatst.

Let op: studenten hoeven zich niet aan te melden in uSis voor de Bachelor Honours Classes. De registratie zal centraal worden gedaan bij succesvolle afronding van het vak.

Contact:

Dr. Menno Mennes: m.a.mennes@ha.leidenuniv.nl.