Studiegids

nl en

Negotiation and Conflict Management

Vak
2019-2020

Let op: Het vak zal driemaal worden aangeboden: eenmaal in het eerste semester in Engels, en tweemaal in het tweede semester, eerst in het Nederlands en daarna in het Engels.

Toelatingseisen:

Dit vak is een (extracurriculaire) Honours Class: een keuzeonderdeel binnen het Honours College. Daarnaast kunnen derdejaars studenten die niet het Honours College programma volgen zich ook aanmelden voor de Bachelor Honours Classes. Er vindt een selectie plaats o.a. op basis van motivatie en gemiddeld cijfer van de bacheloropleiding.

Key words:

Vaardigheden: Onderhandeling, conflict management, samenwerken, geschillen oplossen, conflict analyse.

Disciplines: Rechten, bestuurskunde, psychologie, sociologie.

Beschrijving:

Een samenleving zonder conflicten bestaat niet! In deze cursus maak je elke bijeenkomst kennis met kleine of complexe problemen die spelen op verschillende sociale niveaus in de wereld. Conflicten, en de manier waarop we hiermee omgaan, vormen een belangrijk deel van ons persoonlijke en professionele leven. Hoewel vaardigheden een belangrijke rol spelen bij het aanpakken van moeilijke kwesties, is het ook van belang dat je kijkt naar de ontwikkeling van conflicten, en begrijpt waar ze vandaan komen, als je op zoek bent naar een oplossing. Sterker nog: je zult een beter resultaat behalen als je deze inzichten in acht neemt.

In deze Honours Class maak je kennis met wetenschappelijke en praktische inzichten op het gebied van probleemoplossing en onderhandeling op verschillende sociale niveaus (bijv. in internationale, zakelijke of persoonlijke context). Je zult leren hoe je verschillende typen conflicten kunt analyseren, en je kunt werken aan (de ontwikkeling van) je eigen vaardigheden.

Leerdoelen:

Bij het succesvol afronden van dit vak, hebben studenten:

  • inzicht verkregen in theorieën over conflictmanagement, onderhandelen (MGA), en mediation;

  • geleerd over wetenschap en toepassing van het beslechten van conflicten en onderhalen op verschillende niveaus (internationaal, zakelijk en persoonlijk);

  • geleerd om verschillende conflicten te analyseren;

  • hun eigen onderhandelingsvaardigheden ontwikkeld doormiddel van simulatieoefeningen;

  • hun mediationvaardigheden ontwikkeld via rollenspellen.

Programma en rooster:

Het vak zal driemaal worden aangeboden: eenmaal in het eerste semester in Engels, en tweemaal in het tweede semester, eerst in het Nederlands en daarna in het Engels. Er zijn 6 bijeenkomsten op donderdagavond van 17.00 tot 21.00 uur. In de derde editie zijn er ook op dinsdagavond 17.00-21.00 uur bijeenkomsten gepland.

Definitief rooster:

Voorjaar (Nederlandstalig)

donderdag 13 februari 2020 17.00- 21.00 uur
donderdag 20 februari 2020 17.00- 21.00 uur
donderdag 12 maart 2020 17.00- 21.00 uur: gastspreker Linda Reijerkerk
donderdag 19 maart 2020 17.00- 21.00 uur
donderdag 2 april 2020 17.00- 21.00 uur: gastspreker Frans Evers + skype met Prof. Lawrence Susskind
donderdag 9 april 2020 17.00- 21.00 uur

Voorjaar (Engelstalig)

donderdag 14 mei 2020 17.00- 21.00 uur
donderdag 28 mei 2020 17.00 - 21.00 uur
donderdag 4 juni 2020 17.00 - 21.00 uur
donderdag 11 juni 2020 17.00 - 21.00 uur
donderdag 18 juni 2020 17.00 - 21.00 uur
donderdag 25 juni 2020 17.00 - 21.00 uur

Programma: Sessie 1: Introductie van conflictmanagement; Sessie 2: Onderhandelen en simulation; Sessie 3: Mutual Gains Approach met gastsprekers mr. F. Evers en prof. L. Susskind (MIT); Sessie 4: Mediation (workshop); Sessie 5: Mediation (workshop); Sessie 6: Roleplay.

Locatie:

Oude Sterrewacht Leiden. Zaal A007 en A006.

Literatuurlijst:

  • ‘Het kan wel! Bestuurlijk onderhandelen voor een duurzaam resultaat” geschreven door Frans Evers en Lawrence Susskind (Verplichte literatuur);

  • “Good for You and great for me" van Lawrence Susskind (Optionele literatuur).

Dit kan later aangevuld worden tijdens de bijeenkomsten of via Blackboard.

Studielast en werkvorm:

Dit vak is 5 EC waard, wat betekent dat de totale studielast 140 uur bedraagt:

Toetsing:

De toetsing is als volgt:

  • 70% individuele opdracht van 2000 woorden;

  • 30% groepsopdracht van 3000 woorden.

Studenten kunnen dit vak alleen succesvol afronden als alle deeltoetsen met een voldoende zijn behaald.

Blackboard:

Blackboard wordt gebruikt in dit vak. Studenten kunnen zich twee weken voorafgaan aan het vak aanmelden voor de Blackboard module.

Aanmelden:

Aanmelden voor de editie in semester 1 is mogelijk van maandag 19 augustus tot en met donderdag 5 september tot 23:59 uur via de Honours Academy. Aanmelden voor de edities in semester 2 is mogelijk van maandag 4 november tot en met donderdag 14 november tot 23:59 uur via de Honours Academy.
De aanmeldlink zal op de studenten website van de Honours Academy worden geplaatst.

Let op: studenten hoeven zich niet aan te melden in uSis voor de Bachelor Honours Classes. De registratie zal centraal worden gedaan bij succesvolle afronding van het vak.

Contact:

Dr. Wendy Versteeg: wendyversteeg@casema.nl.