Studiegids

nl en

Netherlands Asia Honours Summer School (NAHSS)

Vak
2019-2020

CANCELLED
Unfortunately, due to the coronavirus crisis, we cannot offer this class this academic year. If you were selected for this class and need to follow a Bachelor Honours Class in order to graduate this academic year, please contact baclasses@ha.leidenuniv.nl.

Toelatingseisen:

Dit vak is een (extracurriculaire) Honours Class: een keuzeonderdeel binnen het Honours College. Daarnaast kunnen derdejaars studenten die niet het Honours College programma volgen zich ook aanmelden voor de Bachelor Honours Classes. Er vindt een selectie plaats o.a. op basis van motivatie en gemiddeld cijfer van de bacheloropleiding.

LET OP: Ben je derdejaars bachelor student en ga je deze zomer afstuderen? Check voor inschrijving bij de onderwijsadministratie van jouw Bachelorstudie wanneer jouw cijfers van de reguliere en honoursvakken in uSis moeten zijn ingevoerd voor jouw afstuderen. Als dit niet conflicteert met de planning van deze honours zomerschool, kun je je hiervoor aanmelden.

Kosten:
Voor de excursie naar Azië wordt een eigen bijdrage gevraagd.

Key words:

Vaardigheden: Chinese taal en cultuur, schrijven rapportages en magazine artikelen, presenteren, samenwerken, consultancy opdrachten uitvoeren voor partnerorganisatie.

Thema’s: Ieder jaar wordt een actueel thema gekozen dat relevant is voor Nederland en Azië. Het thema van dit jaar is nog niet bekend. arbeidsmarktvoorbereiding.

Disciplines: Internationale betrekkingen, bestuurskunde, Chinese taal en cultuur.

Beschrijving:

China is één van de snelst groeiende landen in de wereld. Voor Nederland – een open en export-georiënteerde economie – is China van vitaal belang; de Nederlandse export naar China is de laatste jaren aanzienlijk gegroeid. Daarom is er een toenemende vraag naar kennis van de Chinese cultuur.

Toch komen nog maar weinig Nederlandse studenten in aanraking met dit belangrijke land. Daarom hebben de Nederlandse universiteiten, samen met de overheid en een aantal Multinationals de Netherlands Asia Honours Summer School opgezet om Nederlandstalige, ambitieuze bachelorstudenten de kans te bieden om Azië op academisch, zakelijk en cultureel gebied te ontdekken. Voor het programma wordt in totaal een groep van 100 getalenteerde studenten van verschillende studies en Nederlandse universiteiten geselecteerd.

Vakken volgen aan een Chinese Universiteit:
In dit programma ga je voor vijf weken deelnemen aan een internationale zomerschool op een prestigieuze universiteit in Beijing (Peking University), Chengdu (Sichuan University), Hong Kong (Chinese University of Hongkong) of Shenzhen (Harbin Institute of Technology). Op alle locaties bieden de universiteiten en breed en gevarieerd vakkenpakket aan. Een aantal voorbeelden hiervan zijn Chinese taal en cultuur, Politiek, Chinese geneeskunde, Management en Psychology.
Daarnaast schrijf je een academische opdracht over het thema van de NAHSS. Het thema van dit jaar is nog niet bekend. Dit zal een journalistiek stuk zijn, waarbij je al je creativiteit mag gebruiken.

Consultancy project voor Multinational:
Je voert een project uit voor één van de partners van de NAHSS. Dit is een consultancy-vraagstuk waar je in een groep met studenten van andere studierichtingen mee aan de slag gaat. Dit project is meestal, maar niet noodzakelijk, gekoppeld aan het overkoepelende thema van de NAHSS. In Azië en in Nederland zal je de kantoren van deze partners ook gaan bezoeken.

Leren over Chinese Taal en Cultuur:
Bovenop de academische en zakelijke activiteiten kun je ook Chinese taal- en cultuurlessen volgen voorafgaand aan je bezoek aan Azië. In Azië worden elk jaar verschillende culturele excursies georganiseerd.

Leerdoelen:

Bij het succesvol afronden van dit vak:

  • is de student in staat om voor een partnerorganisatie een consultancy opdracht of onderzoek uit te voeren in multidisciplinaire groep studenten;

  • is de student in staat om een rapportage te schrijven, een magazineartikelen te ontwikkelen en een representatieve presentatie te geven van de onderzoeksresultaten voor de partnerorganisatie;

  • heeft de student uitvoerige kennis over het thema van de NAHSS;

  • heeft de student een beeld van de dynamiek en kansen voor Nederland in China;

  • heeft de student kennis over de cultuur van China en de zakelijke en academische gebruiken.

Programma en rooster:

Het programma ziet er als volgt uit:

In februari zal bekend worden gemaakt wie deel mogen nemen aan de NAHSS. Eind maart vindt een kick-off weekend plaats in Nederland. Hierna volgt een periode waarin het project wordt voorbereid voor het vertrek naar Azië en een bezoek aan de partnerorganisatie staat gepland. Je kunt in die periode ook Chinese Taal en Cultuur lessen volgen. Eind juni/begin juli vertrek je naar Azië. In juli volg je een zomerschool aan een Chinese Universiteit en werk je verder aan je project. Begin augustus volgt een Business- en Cultuurweek. Half augustus vlieg je terug naar Amsterdam, waarna het project in september wordt afgerond in Nederland me een Slotceremonie.
Binnenkort worden de exacte data bekend gemaakt op de website.

Locatie:

Voorbereidend programma in Nederland. Zomerschool in Azië bij PKU (Beijing), Sichuan University (Chengdu), CUHK (Hong Kong) of HITSZ (Shenzhen) en projectwerk in China.

Literatuurlijst:

Nog niet bekend.

Studielast en werkvorm:

Dit vak is 5 EC waard, wat betekent dat de totale studielast 140 uur bedraagt.

Houd er rekening mee dat je per week 5-10 uur bezig zult zijn met de NAHSS. Je kunt hierbij denken aan het voorbereiden, houden en verwerken van interviews alsmede literatuuronderzoek en vergaderingen met je projectgroep. Het is verplicht aanwezig te zijn op alle activiteiten, zowel in Nederland als in Azië.

Toetsing:

Voor dit programma kun je een ‘voldaan’ behalen als je het programma succesvol hebt afgerond.

De toetsing bestaat uit:

  • Actieve deelname gedurende alle onderdelen van het programma

  • Opdracht en onderzoek voor partnerorganisatie

  • Presentatie voor partnerorganisatie

  • Magazine artikel over het thema van de NAHSS

Studenten kunnen dit vak alleen succesvol afronden als alle deeltoetsen met een voldoende zijn behaald.

Blackboard:

Blackboard wordt niet gebruikt in dit vak.

Aanmelden:

De aanmeldingsprocedure voor deze summer school wijkt af van de reguliere aanmeldprocedure van de Bachelor Honours Classes, omdat de summer school wordt georganiseerd door een landelijke organisatie. Meer informatie over het aanmelden en de deadlines kun je vinden op de website van de summer school: https://www.nahss.nl/nl/aanmeldingscriteria/.

Op 2,3 en 4 december zullen voorlichtingsbijeenkomsten plaatsvinden waarop de deelnemende studenten van vorig jaar uitleggen wat de NAHSS inhoudt en hun ervaringen delen. Studenten kunnen zich aanmelden voor een van deze bijeenkomsten via dit formulier.

Registratie in uSis wordt door de Honour Academy gedaan bij het succesvol afronden van deze summerschool.

Contact:

Coordinator Bachelor Honours Classes: baclasses@ha.leidenuniv.nl.