Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Courses Modern Languages: French

Vak
2019-2020

Choose 10 or 20 EC from the French linguistics theme courses. A list of courses and course descriptions can be found here.