Studiegids

nl en

Masterlanguage: Latin Epigraphy I: Epigraphy on location (Rome)

Vak
2019-2020

Masterlanguage

Classics students can attend courses that are offered by Masterlanguage - a curriculum of courses offered annually to MA students for several languages (among others, classical Greek and Latin).

Epigraphy courses

For Classics the courses concern Greek and Latin Epigraphy. The Epigraphy courses are offered by various universities and OIKOS, the National Research School in Classical Studies; the Epigraphy courses on location are organised by the Netherlands Institute in Athens (NIA) and Rome (KNIR).

Course Objectives (in Dutch)

Leerdoelen Latijnse epigrafie I: een introductie op locatie in Rome
De cursussen Latijnse epigrafie I en II bieden een grondige introductie in de Latijnse epigrafie, waarin deze in al haar facetten aan bod komt, zodanig dat de student in staat is epigrafische bronnen in te zetten in het voortgezet onderwijs of in het eigen onderzoek voor scriptie of proefschrift. De belangrijkste epigrafische genres worden behandeld en bestudeerd binnen hun historische en maatschappelijke context. Daarbij wordt nadrukkelijk gekozen voor een interdisciplinaire benadering van het bronnenmateriaal, waarbij behalve aspecten uit de klassieke filologie en de Latijnse literatuur ook facetten uit de sociolinguïstiek, de geschiedenis, kunstgeschiedenis, archeologie en het Romeinse recht aan bod komen zodanig dat deze bronnen met succes kunnen worden ingezet in het voortgezet onderwijs (KCV) of in eigen onderzoek voor scriptie of proefschrift.

Het grootste deel van de cursus Latijnse epigrafie I vindt plaats in Rome dat vanwege de aanwezigheid van talrijke inscripties van diverse aard in zowel belangwekkende museale collecties als in de openbare ruimte uitgelezen mogelijkheden biedt om door middel van excursies de opschriften in directe samenhang te bestuderen met hun schriftdragers en de ruimte waarin deze oorspronkelijk stonden opgesteld. De cursus wordt afgesloten met een mondelinge presentatie en een paper waarin de cursist de verworven vaardigheden aan de hand van een of meer geselecteerde teksten demonstreert.

Registration

Participating students sign up for Masterlanguage courses through the Masterlanguage website, while being enrolled in the Leiden Master programme specialisation Classics. More information