Studiegids

nl en

Masterlanguage: Latin Epigraphy II

Vak
2019-2020

Masterlanguage

Classics students can attend courses that are offered by Masterlanguage - a curriculum of courses offered annually to MA students for several languages (among others, classical Greek and Latin).

Epigraphy courses

For Classics the courses concern Greek and Latin Epigraphy. The Epigraphy courses are offered by various universities and OIKOS, the National Research School in Classical Studies; the Epigraphy courses on location are organised by the Netherlands Institute in Athens (NIA) and Rome (KNIR).

Course Objectives (in Dutch)

Leerdoelen Latijnse epigrafie II: dwarsverbanden tussen epigrafie en literatuur
In deze cursus staat de relatie tussen epigrafie en literatuur centraal. Leidende vragen zijn: hoe reëel zijn de verwijzingen naar epigrafie in de literatuur en hoe literair zijn inscripties zelf? Er zal aandacht worden besteed aan poëtische grafinscripties, met bijzondere aandacht voor het gebruik van literaire verwijzingen. Ook het (vulgair)Latijnse taalgebruik in de inscripties wordt behandeld. Daarnaast komen (graf)epigrammen in de literatuur aan bod en laatantieke beeldbijschriften: deze zijn alleen op schrift overgeleverd, maar waren ze ooit als inscriptie in gebruik?
Tijdens deze cursus krijgt de student inzicht in het belang van epigrafie voor de niet-epigrafische literatuur. Na afloop kan de student een beredeneerde analyse geven van epigrafische elementen in een literaire context, epigrafische elementen een plaats geven in analyses van fictionaliteit in literaire teksten en het literaire karakter van inscripties en de effecten ervan doeltreffend analyseren. Op deze manier ontwikkelt de student ideeën over de verhouding tussen literatuur en epigrafie die lessen over de taal en cultuur van de Grieken en Romeinen kunnen verrijken.

Registration

Participating students sign up for Masterlanguage courses through the Masterlanguage website, while being enrolled in the Leiden Master programme specialisation Classics. More information