Studiegids

nl en

Na de vluchtelingencrisis: grenzen, visa, migratie en asiel

Vak
2019-2020

Toelatingseisen:

Dit vak is een (extracurriculaire) Honours Class: een keuzeonderdeel binnen het Honours College. Daarnaast kunnen derdejaars studenten die niet het Honours College programma volgen zich ook aanmelden voor de Bachelor Honours Classes. Er vindt een selectie plaats o.a. op basis van motivatie en gemiddeld cijfer van de bacheloropleiding.

Key words:

Thema's: vluchtelingen, EU, mobiliteit, veiligheid

Disciplines: rechten, sociologie, internationale betrekkingen, politicologie, geschiedenis

Beschrijving:

De Europese vluchtelingencrisis, die in 2015 haar voorlopig 'hoogtepunt' beleefde, zorgde voor diepe verdeeldheid in de Europese Unie en een politieke crisis die de economische crisis evenaarde. Hoewel de aantallen mensen die in Europa hun toevlucht zoeken zijn afgenomen, zijn asiel en migratie niet uit het nieuws weg te slaan. Denk bijvoorbeeld aan de discussie over het Kinderpardon en de weigering van de Italiaanse regering om nog schepen met drenkelingen toe te laten in hun havens.

In dit vak zullen wij de “crisis” en de nasleep daarvan vanuit multidisciplinair perspectief benaderen en daarbij aandacht hebben voor de internationale, Europese en Nederlandse dimensie.

Je leert (meer) over de achtergronden van asiel, migratie, het recht, de crisis en er zal zoveel mogelijk de link worden gelegd met de praktijk, onder andere door de deelname van gastsprekers tevens deskundigen uit de vreemdelingenrechtpraktijk met “first hand” ervaring, zoals een advocaat, een medewerker van de Dienst Terugkeer en Vertrek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook zullen we een bezoek brengen aan een opvanglocatie.

NB: Dit vak wordt gegeven i.h.k.v. de Jean Monnet Chair over Mobility and Security in Europe (MOSE).

Leerdoelen:

Bij het succesvol afronden van dit vak, heeft de student:

 • basale kennis van het vreemdelingenrecht;

 • kennis van de historische en politieke achtergrond waartegen het vreemdelingerecht tot stand is gekomen;

 • kennis van de verhouding tussen internationaal, Europees en nationaal asielrecht;

 • begrip van de samenwerking op het gebied van asiel, migratie en asiel tussen de EU en derde landen;

 • begrip van de Nederlandse en Europese politieke actualiteit t.a.v. de vluchtelingencrisis;

 • op basis van wetenschappelijke onderbouwing, zowel schriftelijk als mondeling, stelling kunnen innemen in het (publieke) debat over de vluchtelingenproblematiek.

Programma en rooster:

De colleges vinden plaats op donderdag van 17:15-20:00 uur.

 • 7 interactieve bijeenkomsten van 3 uur;

 • 1 studiebezoek/-excursie van 2-3 uur.

do. 6 febr. 2020 van 17:15-20:00 uur
do. 13 febr. 2020 van 17:15-20:00 uur
do. 20 febr. 2020 van 17:15-20:00 uur
do. 27 febr. 2020 van 17:15-20:00 uur
do. 5 maart 2020 van 17:15-20:00 uur KAN NIET DOORGAAN, NIEUWE DATUM WORDT BINNENKORT BEKEND GEMAAKT
do. 12 maart 2020 van 17:15-20:00 uur
do. 19 maart 2020 van 17:15-20:00 uur

Let op: Eindopdracht - inleveren uiterlijk zondag 5 april 2020.

Locatie:

KOG, zaal A014.

Literatuurlijst:

 • Materiaal op Blackboard;

 • Zwaan e.a., Nederlands Migratierecht (Boom, druk 2018).

  Studielast en werkvorm:

Dit vak is 5 EC waard, wat betekent dat de totale studielast 140 uur bedraagt:

 • Werkgroepen: 7 werkgroepen à 3 uur (aanwezigheidsplicht) = 21 uur;

 • Excursies: 1 excursies à 2 uur (aanwezigheidsplicht) = 2 uur;

 • Lezen van literatuur: 8 uur p/wg + exc = 77 uur;

 • Opdrachten & eindopdracht = 40 uur.

Toetsing:

De toetsing is als volgt:

 • 10% actieve deelname gedurende de werkgroepen en andere activiteiten;

 • 30% (ieder 15%) Twee reaction papers van 1000 woorden, 1 op gastspreker, 1 op literatuur;

 • 10% Presentatie van papervoorstel;

 • 50% Een eindpaper (onderzoeksopdracht) van 3000 woorden.

Studenten kunnen dit vak alleen succesvol afronden als alle deeltoetsen met een voldoende zijn behaald.
De toetsing zal verder toegelicht worden in Blackboard en tijdens de eerste bijeenkomst.

Blackboard:

Blackboard wordt gebruikt in dit vak. Studenten kunnen zich twee weken voorafgaan aan het vak aanmelden voor de Blackboard module.

Aanmelden:

Aanmelden voor dit vak is mogelijk van maandag 4 november tot en met donderdag 14 november tot 23:59 uur via de Honours Academy. De aanmeldlink zal op de studenten website van de Honours Academy worden geplaatst.

Let op: studenten hoeven zich niet aan te melden in uSis voor de Bachelor Honours Classes. De registratie zal centraal worden gedaan bij succesvolle afronding van het vak.

Contact:

Dr. Jorrit Rijpma: j.j.rijpma@law.leidenuniv.nl.