Studiegids

nl en

Analyse 2 NA

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Analyse 1 of Analyse 1NA, Lineaire Algebra 1 of Lineaire Algebra 1NA.

Beschrijving

Differentiaal- en integraalrekening van functies van meer veranderlijken.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus heb je operationele kennis over de volgende begrippen en kun je hiermee eenvoudige sommen maken:

  • Parametervoorstellingen en vergelijkingen van krommen en oppervlakken

  • Partiële afgeleide, gradiënt, richtingsafgeleide, differentieerbaarheid van functies

  • Lijn-, oppervlakte en volume-integralen in 2 en 3 dimensies

  • Vectorvelden: rotatie en divergentie, scalaire en vectorpotentiaal

  • Integraalstellingen van Green, Gauss en Stokes

  • Kritieke punten en extreme waarden, Lagrange-multiplicatoren

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege (4 uur p/w)
Werkcollege (2 uur p/w)

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen met open vragen

  • (optioneel) huiswerk

Het tentamen bestaat uit twee deeltoetsen. Het cijfer van de eerste deeltoets telt voor 30% mee in het eindcijfer, de overige 70% komen voor rekening van de tweede deeltoets aan het eind van de cursus. De stof van het tweede deeltentamen gaat grotendeels over het tweede gedeelte van de leerstof.

Door het inleveren van huiswerk kan een bonus van maximaal 0,5 punt worden verdiend die bij het tentamencijfer wordt opgeteld. Inleveren van huiswerk is niet verplicht.

Na het tentamen is er (in hetzelfde cursusjaar) nog één keer de mogelijkheid om een hertentamen over de gehele stof af te leggen. Hierbij komt het toetscijfer en de huiswerkbonus te vervallen en is het eindcijfer gelijk aan het tentamencijfer. Voor de deeltoetsen en het huiswerk is er geen mogelijkheid tot afzonderlijk herkansen.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard. Hier staat het programma van het college en werkcollege aangegeven en hier worden de huiswerkopgaven en een aantal oude tentamens beschikbaar gesteld.
Voor toegang tot Blackboard is een ULCN-account nodig).Blackboard UL

Literatuur

Robert A. Adams and Christopher Essex: Calculus – A Complete Course (8th edition), Pearson Education, 2013.

Contact

Dr. Robert-Jan Kooman
+31 71 527 7124
Contactgegevens docent: Dr. R.J. Kooman

Opmerkingen

Studenten die een dubbele propedeuse Natuurkunde met Wiskunde of Sterrenkunde met Wiskunde doen, volgen het vak Analyse 2 samen met de wiskundestudenten.