Studiegids

nl en

Inleiding Astrofysica

Vak
2019-2020

Toegangseis

VWO wiskunde en natuurkunde

Beschrijving

In deze inleidende cursus leg je de basis voor de studie sterrenkunde. Je leert hoe principes uit de moderne natuurkunde worden gebruikt om verschillende processen in het Heelal te begrijpen.

De belangrijkste onderwerpen uit de moderne sterrenkunde worden tijdens de cursus geïntroduceerd. Na een beschouwing van de belangrijkste kracht in het Heelal, de zwaartekracht, bestuderen we de interactie tussen straling en materie en hoe deze kan worden gebruikt om de fysische eigenschappen van objecten in het Heelal te onderzoeken. De opgedane kennis wordt vervolgens gebruikt om ons zonnestelsel, planeten en de evolutie van sterren te bestuderen. Vervolgens verkennen we de Melkweg als uitgangpunt voor de extragalactische sterrenkunde. We sluiten de cursus af met de beginselen van de kosmologie – de studie van het universum als geheel. Tijdens de werkcolleges passen we opgedane kennis toe door middel van eenvoudige berekeningen.

De volgende thema’s komen aan bod:

 • De baanbeweging van hemellichamen als gevolg van de zwaartekracht

 • Interactie tussen licht en materie

 • Detectie van licht / werking van telescopen

 • Overzicht van ons zonnestelsel en de studie van exoplaneten

 • Eigenschappen en evolutie van sterren

 • Eigenschappen van de Melkweg en andere melkwegstelsels

 • Beginselen van de kosmologie

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus heb je een overzicht van de ontwikkelingen in de moderne sterrenkunde en de onderliggende natuurkunde. Je kunt ook simpele eigenschappen van objecten berekenen op grond van meetgegevens.

Na afloop van deze cursus kun je:

 • Eenvoudige vragen over uiteenlopende onderwerpen uit de sterrenkunde beantwoorden

 • Basiseigenschappen van astronomische objecten (zoals dubbelster- en planeetsystemen) berekenen op grond van eenvoudige meetgegevens

Vaardigheden

Bij deze cursus word je getraind in de volgende gedragsgerelateerde vaardigheden (soft skills):

 • Vakgebiedoverschrijdend denken (combineren van fysische principes)

 • Orde van grootte afschatten

Rooster

Zie Roosters bachelor Sterrenkunde

Onderwijsvorm

 • Hoorcolleges

 • Werkcolleges

Toetsing

 • Toetsing: schriftelijk tentamen dat uit twee delen is opgebouwd, namelijk een schriftelijk deeltentamen (30%) over de eerste 4 hoorcolleges en bijbehorende werkcolleges, en een schriftelijk eindtentamen (70%). Als je het tentamen hebt gehaald, kun je dit cijfer verhogen als het gemiddelde cijfer van de huiswerkopdrachten hoger is dan het tentamencijfer. In dat geval telt het tentamencijfer voor 85% en het huiswerk voor 15%. Dit geldt niet voor het hertentamen: dit is een schriftelijk tentamen over alle stof, voor 100% van je eindcijfer (hiermee herkans je deeltentamen en eindtentamen in 1 keer).

Blackboard

Blackboard zal tijdens dit vak worden gebruikt om met studenten te communiceren en om huiswerkopdrachten en ander lesmateriaal te delen. Inschrijven via Blackboard voorafgaand aan het eerste college is verplicht. Voor toegang heb je een ULCN account nodig.

Literatuur

Foundations of Astrophysics, Ryden & Peterson, ISBN 9780321595584 (verplicht)

Aanmelden

Schrijf je in via uSis. Meer informatie over hoe je je moet inschrijven voor vakken en tentamens, vind je hier. Klik op de link voor meer informatie over Aanschuif- en Contractonderwijs.

Contact

Docent: Prof. dr. Henk Hoekstra
Assistenten: Bas Zoutendijk, Silvan Toet, Aniek van Ogtrop, Christiaan Dik, Marieke Visscher, Amalia Villarrubia, Gerben Jolink