Studiegids

nl en

Lineaire Algebra 1 NA

Vak
2019-2020

Let op: studenten die een dubbele bachelor doen dienen het vak Lineaire Algebra 1 te volgen.

Omschrijving Het vak Lineaire Algebra 1 voor Natuurkunde beschrijft de eigenschappen van vectoren en matrices, en van stelsels lineaire vergelijkingen. We zullen zien wat eigenwaarden en eigenvectoren van een matrix zijn en hoe je ze berekent, wat belangrijk is bij het oplossen van differentiaalvergelijkingen. Onderwerpen:

  • Inleiding in de hoger-dimensionale meetkunde: afstanden en hoeken in de n-dimensionale ruimte

  • Stelsels lineaire vergelijkingen op een systematische manier oplossen

  • Deelruimte en dimensie

  • Lineaire transformaties van de n-dimensionale ruimte, en de bijbehorende matrices

  • Eigenwaarden en eigenvectoren

Leerdoelen
Na afloop van deze cursus heb je operationele kennis over de bovenstaande wiskundige onderwerpen en kun je hiermee eenvoudige sommen maken.

Onderwijsvorm Hoorcollege, werkcollege en huiswerk

Literatuur We volgen het boek: Linear Algebra (3rd edition) van J.B. Fraleigh en R.A. Beauregard. We behandelen waarschijnlijk hoofdstukken 1 t/m 5 (en slaan daaruit een paar secties over).

Rooster Rooster

Tentamen
Het deeltentamen halverwege de collegeserie telt voor 30% mee in je eindcijfer. Het afsluitende tentamen telt voor 70% mee. Door het maken van huiswerkopgaven verdien je een bonus die je cijfer enkel positief kan beïnvloeden en die enkel geldt als je gewogen tentamencijfer >= 5.5 is. Het hertentamen omvat de volledige lesstof en telt voor 100% van het eindcijfer.

Contactgegevens docent

Dr. Marco Streng

Links Meer gedetailleerde informatie wordt beschikbaar gemaakt via Blackboard UL