Studiegids

nl en

Research Preparation

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Deze cursus is alleen open voor de volgende categorieën studenten en onder voorwaarde dat ze het vak Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek in Praktijk hebben afgerond:

  • Bachelor CA-OS,

  • Bachelor Heritage Studies (Archeologie)

Voertaal

Hoorcolleges worden in het Engels gedoceerd.
Tentamen wordt afgelegd in het Nederlands of Engels.

Beschrijving en doelstelling van de cursus

In deze cursus staat de voorbereiding van het Veldwerk NL centraal. Hoe schrijf je een onderzoeksopzet? Hoe operationaliseer je een onderzoeksvraag? Welke methoden kies je en waarom? Hoe bereid je je zo goed mogelijk voor op veldwerk? Het programma biedt een degelijke methodische en praktische voorbereiding en gaat in op wetenschapsfilosofische vragen. Aan de hand van een aantal concrete methoden en technieken zoals ondermeer participerende observatie, levensverhalen, case studies, netwerk analyse en internet onderzoek worden studenten uitgedaagd na te denken over welke methode het beste past bij de eigen onderzoeksvraag. Hierbij ligt de nadruk op concrete toepassing van methoden in het onderzoek maar ook de theorie en praktijk van kentheoretische en wetenschapsfilosofische vragen komen aan de orde.

Rooster

Data en zaalummers zijn te vinden op de website

Onderwijsvormen

Totaal 5 ECTS = 140 studiebelastinguren (sbu)

  • hoorcolleges 10 × 2 uur (30 sbu)

  • literatuur ca. 660 blz. (110 sbu)

Toetsing

  • Verplichte deelname aan colleges

  • Schriftelijk tentamen

  • Opdrachten

Alleen het eindcijfer wordt in Usis geregistreerd en kan worden herkanst indien onvoldoende (cijfer 5 en lager).

Aanmelden tentamen

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis aan te melden. Dit kan tot uiterlijk 11 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Inschrijving

Alle deelnemers moeten zich inschrijven in Usis voor colleges én het tentamen. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Inschrijvig op Blackboard is ook nodig.

Literatuur

  • Bryman, A. 2012. “Social Research Methods”, Oxford University Press

  • Aanvullende literatuur (wordt nader bepaald)

Contact

Dr. Freek Janssens