Studiegids

nl en

Experimentele Natuurkunde deel II

Vak
2019-2020

Toegangseisen

geen

Beschrijving

In deze cursus zet je de eerste stappen in het zelfstandig doen van onderzoek (van eerste idee voor een onderzoek tot presentatie en verslag). De nadruk ligt op het opdoen van experimentele vaardigheden en het ontwikkelen van probleem-oplossings-strategieën. De cursus bestaat uit twee keer 3 blokken.

Bij drie zogenaamde ‘gesloten’ blokken (EN1, EN3 en EN5) volg je nauwgezet de handleiding. Hier leer je belangrijke basistechnieken. Door beschreven opstellingen zelf te bouwen leer je met apparatuur omgaan en veel van de mogelijke instellingen van die apparatuur. Aan de hand van gegeven meet- en analyseplannen leer je om experimenten correct uit te voeren en de data correct te analyseren (inclusief foutenanalyse). Daarnaast leer je om je experimenten vast te leggen in een zogeheten labjournaal.

In drie zogenaamde ‘open’ blokken (EN2, EN4 en EN6) mag je, binnen een bepaald vakgebied, je eigen experiment opzetten. Hier leer je naast de leerdoelen van de gesloten proeven nu ook om zelf meet- en analyseplannen te schrijven. Verder leer je om je labjournaal om te zetten naar een wetenschappelijke presentatie of een wetenschappelijk verslag.

Daarnaast leer je een aantal persoonlijke vaardigheden zoals plannen, samenwerken en doorzetten.

De natuurkundige onderwerpen bij de blokken zijn als volgt:

EN1: Elektrische geleiding & basiskennis experimenteren
EN2: Materiaaleigenschappen (open proef)
EN3: Trillingen & golven
EN4: Trillingen & golven (open proef)
EN5: Interferentie en/of Spectroscopie
EN6: Optica (verplicht voor sterrenkundestudenten) of Elektromagnetisme (open proef)

Dit vak bestaat uit twee delen van elk 3EC: deel I & deel II.
Deel I betreft de onderdelen EN1, EN5 & EN6
Deel II betreft de onderdelen EN2, EN3 & EN4.
Deel II start dus wel later dan deel I, maar wordt gek genoeg wel eerder afgerond.
**LET OP **
Natuurkundestudenten doen beide delen. Voor solostudenten Sterrenkunde en dubbelstudenten Sterrenkunde & Informatica en Sterrenkunde & Wiskunde is dit vak één keer 3 EC, zij doen alleen deel I.
In Blackboard is er maar één vak (Experimentele Natuurkunde) waar beide delen onder vallen.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je zelfstandig een onderzoek van 15 uur uitvoeren van eerste idee tot presentatie en verslag, dat wil zeggen:

  • Je kunt naar aanleiding van een probleem een meetplan schrijven waaruit valt te verwachten dat dat bruikbare resultaten oplevert.

  • Je kunt aan de hand van een meetplan een analyseplan schrijven waaruit valt te verwachten dat dat een antwoord op de onderzoeksvraag oplevert.

  • Je kunt zelfstandig betrouwbare resultaten uit de experimenten verkrijgen.

  • Je kunt zelfstandig een kritische analyse van jouw experiment correct uitvoeren.

  • Je kunt op een pakkende en gestructureerde manier communiceren over jouw onderzoek en dat van anderen, zowel op papier als verbaal.

Algemene vaardigheden (soft skills)

Aanvullende persoonlijke leerdoelen:
Je haalt een deadline door een realistische planning te maken en jezelf daaraan te houden.
Je kunt reflecteren op jouw eigen krachten en ontwikkelpunten en een manier bedenken om daarin te groeien.
Je kunt goed samenwerken in een willekeurig tweetal.
Je kunt een goede balans laten zien tussen zelfstandig werken en om hulp vragen.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Inleidende hoorcolleges
Practica
Onderzoek
Labjournaal/Verslag schrijven/Presentatie geven

Toetsing

Per blok wordt een cijfer gegeven. Het eindcijfer is het gemiddelde van deze cijfers. De beoordeling wordt gebaseerd op: – cijfers voor voorbereidende toetsen en huiswerkopdrachten – voorbereiding van het experiment – kritisch denken – experimentele vaardigheden – verslaglegging

Blackboard

De communicatie tijdens dit vak verloopt grotendeels via blackboard. Hier worden ook de cijfers van de verschillende blokken bekend gemakt. Voor toegang tot Blackboard is een ULCN-account nodig).Blackboard UL

Literatuur

Handleiding Experimentele natuurkunde

Contact

Contactgegevens Docenten Dr.ir.Paul Logman Prof.dr.ir.John van Noort Prof.dr.Thijs Aartsma Dr.ir. Julia Cramer Prof.dr.Thomas Schmidt