Studiegids

nl en

Seminar BA-eindwerkstuk Taalbeheersing van het Nederlands

Vak
2019-2020

Beschrijving

Het schrijven van een bacheloreindwerkstuk Taalbeheersing gebeurt via een seminar. Dit seminar bestaat uit plenaire bijeenkomsten, die alle studenten die een BA-eindwerkstuk Taalbeheersing schrijven gezamenlijk volgen, en bijeenkomsten in een ‘docentgroep’, dat wil zeggen in een groepje met studenten die bij dezelfde docent een werkstuk schrijven. In de plenaire bijeenkomsten worden algemene zaken besproken, zoals het formuleren van een probleemstelling en het samenstellen van een corpus. In de docentgroep worden ingeleverde (hoofd)stukken besproken; het is daarbij de bedoeling dat studenten elkaars werk becommentariëren. De bijeenkomsten vinden plaats volgens een vast schema; de deadlines van het schema worden strikt gehandhaafd.

De eerste bijeenkomst van het seminar vindt plaats in december: dan vindt voorlichting plaats over de onderwerpen die mogelijk zijn en de procedure. Studenten zullen tijdig van het tijdstip van deze bijeenkomst op de hoogte worden gesteld. Elke student houdt in maart een referaat over de (voorlopige) resultaten van het tot dan toe uitgevoerde onderzoek. Dit referaat geldt als ‘stop/go’-moment: het moet met een voldoende worden afgerond om door te mogen met het onderzoek.

Studielast

  • Bijwonen colleges: 4x2 = 8 uur

  • Voorbereiden stop/go-moment: 8 uur

  • Onderzoek doen en scriptie schrijven: 264 uur