Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Onderzoek op eigen initiatief

Vak
2019-2020

Het onderzoek op eigen initiatief is een programma voor studenten die vooral zelf onderzoek willen doen, maar niet willen kiezen uit één van de aangeboden trajecten van het Honours College Geneeskunde. Dit traject biedt studenten de mogelijkheid om naast de reguliere studie verschillende zelfgekozen onderzoeksstages te lopen binnen het lopend basaal en klinisch onderzoek zoals dit in het LUMC uitgevoerd wordt. Het traject heeft daarmee een oriënterend karakter. Naast oriënterende stages (1-6 EC)kunnen studenten in dit programma ook kiezen voor een voorbereidende ((1-8 EC) of een langdurige onderzoekstage (> 10 EC). De mate van zelfstandig onderzoek verrichten neemt toe naarmate de stage voorbereidend of langdurig is.