Studiegids

nl en

Journalistiek Schrijven en Nieuwe Media

Vak
2019-2020

English students: please visit the English page

Vakomschrijving

Om een brug tussen wetenschap en samenleving te kunnen slaan heb je andere taal en schrijfvaardigheden nodig dan de academische. In de writing clinic die speciaal voor het Honours College is ontwikkeld leer je de vertaalslag maken van moeilijke materie naar een leesbare tekst voor een geïnteresseerd breder publiek.

Voor deze clinic ga je op zoek naar onderwerpen die gerelateerd zijn aan jouw thema. Je oefent met verschillende journalistieke genres en schrijft hiervoor een opiniestuk, een web-nieuwsbericht en een achtergrondverhaal. Je traint interviewvaardigheden en je krijgt de kans je eindredactionele vaardigheden te oefenen op je eigen teksten en op die van je medestudenten.
Met deze clinic voeg je een aantal belangrijke vaardigheden toe aan je bagage: creatief zijn, het leren kiezen van een nieuwswaardige invalshoek, het vertellen van een verhaal, kritisch luisteren en helder opschrijven – vanuit het perspectief van de lezer. Ook train je het systematisch feedback geven op elkaars schrijfproducten.

Leerdoelen

Aan het eind van deze clinic ben je in staat om:

  • een goed onderbouwde mening op toegankelijke wijze te formuleren

  • de nieuwswaarde van wetenschappelijk onderzoek te herkennen en te vertalen naar een breed publiek

  • feedback geven op teksten van medestudenten en suggesties doen voor het redigeren

Voertaal

Nederlands

Locatie

Leiden

Studiebelasting voor 5 EC (140 uur)

  • 7 colleges van 2,5 uur

  • 5 opdrachten (opiniestuk, web-nieuwsbericht, blog, interview en achtergrondverhaal), inclusief voorbereiding

  • Peerfeedback

  • Literatuurstudie

Beoordeling

Opinie en nieuwsbericht tellen beide 1 x mee, de twee zwaardere opdrachten interview en achtergrond 2x. Op basis van je opdrachten krijg je een beoordeling in de categorie voldoende, goed of excellent.

Rooster

English spoken:

Date Time Location Room
4-2-2020 19:00-21:30 Wijnhaven 354
18-2-2020 19:00-21:30 Wijnhaven 354
10-3-2020 19:00-21:30 Wijnhaven 354
31-3-2020 19:00-21:30 Wijnhaven 354
21-4-2020 19:00-21:30 Wijnhaven 354
12-5-2020 19:00-21:30 Wijnhaven 354
26-5-2020 19:00-21:30 Wijnhaven 354

Dutch spoken:

Date Time Location Room
11-3-2020 19:00-21:30 P. de la Courtgebouw 5A37
18-3-2020 19:00-21:30 P. de la Courtgebouw 5A37
1-4-2020 19:00-21:30 P. de la Courtgebouw 5A37
15-4-2020 19:00-21:30 P. de la Courtgebouw 5A37
29-4-2020 19:00-21:30 P. de la Courtgebouw 5A37
13-5-2020 19:00-21:30 P. de la Courtgebouw 5A37
27-5-2020 19:00-21:30 P. de la Courtgebouw 5A37

Registratie

Registratie via uSis, activiteitencode 12328 (Nederlandstalig) of 12349 (Engelstalig).

Contact

Drs. A.C.J. de Moor