Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Sociologie

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Verplicht vak voor studenten bestuurskunde, bachelor 1, track BBO.

Beschrijving

Sociologie is één van de ondersteunende disciplines van de bestuurskunde en biedt uitstekende instrumenten om maatschappelijke verschijnselen te analyseren. Immers, om de maatschappij te besturen, moet je haar allereerst begrijpen. Sociologen wijden interessante beschouwingen aan uiteenlopende vraagstukken, zoals de kloof tussen hoger en lager opgeleiden, het toenemend aantal echtscheidingen in Nederland, problemen in de ‘multi-etnische samenleving’ en grootstedelijke criminaliteit. In deze cursus maak je kennis met het vakgebied van de sociologie: Waar houdt de sociologie zich mee bezig? Wat is kenmerkend voor een sociologische invalshoek? Wat is de meerwaarde van sociologische kennisvorming voor bestuurskundigen?

Leerdoelen

 • Studenten hebben kennis van enkele van de belangrijkste sociologische concepten en theorieën.

 • Studenten kennen de inzichten van enkele klassieke en moderne denkers binnen het vakgebied van de sociologie en zijn in staat overeenkomsten en verschillen te benoemen.

 • Studenten zijn in staat om sociologische concepten, theorieën en denkers te koppelen aan ontwikkelingen in de maatschappij.

 • Studenten voeren een sociologische analyse uit van maatschappelijke actualiteiten.

 • Studenten passen argumentatie- en gesprekstechnieken toe in presentaties en groepsdebatten.

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Brightspace.

Onderwijsvorm

 • Zeven hoorcolleges

 • Drie werkcolleges

 • Zelfstudie

Totale studielast van 140 uur:

25 contacturen waarvan:

 • 14 uur hoorcolleges

 • 6 uur werkcolleges (verplicht)

 • 5 uur toetsing (inclusief inzage)

115 uur zelfstudie

Toetsing en weging

Schriftelijk tentamen (70%). Minimumcijfer: 5,5.
Mondelinge vaardigheden (30%). Minimumcijfer: 5,5.
Herkansing: idem.

Vanaf 2020-2021 komen behaalde deelcijfers te vervallen na kans en herkansing van het vak.

Informatie over toetsing vind je op de website. Links naar onder andere de website, uSis en Brightspace vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing
Studenten die gebruik willen maken van een herkansing, dienen zich hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.

Literatuurlijst

De literatuur zal uiterlijk één week voor aanvang van de cursus bekend worden gemaakt.

Inschrijven

Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

Vanaf het academisch jaar 2020-2021 is Brightspace de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in uSis ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Contact

Dr. N.J. Raaphorst - [n.j.raaphorst@fgga.leidenuniv.nl]

Opmerkingen