Studiegids

nl en

Politiek-Ambtelijke Verhoudingen

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Dit is een vak dat hoort bij de specialisatie Strategie, advisering en veranderingsmanagement.

Beschrijving

Dit vak gaat in een serie van zeven colleges in op het thema politiek-ambtelijke verhoudingen in relatie tot publiek management en het openbaar bestuur. Aan de hand van wetenschappelijke literatuur en concrete cases uit de praktijk bespreken we klassieke en hedendaagse opvattingen over politiek-ambtelijke verhoudingen. We gaan ook in op de invloed van trends en recente ontwikkelingen in de economie en samenleving op de relatie tussen politiek en bestuur. Onderdeel van het vak is dat studenten de opgedane wetenschappelijke inzichten toepassen op een casus uit de praktijk.

Leerdoelen

  • Studenten dienen na afloop van de cursus kennis te hebben van verschillende deelaspecten van het thema politiek ambtelijke verhoudingen en deze zelfstandig te kunnen bestuderen en aan elkaar te kunnen koppelen;

  • Studenten dienen het thema (en deelaspecten hiervan) kritisch te kunnen evalueren en klassieke en hedendaagse theorie betreffende dit thema toe te passen in de analyse van actuele casuïstiek uit het openbaar bestuur;

  • Studenten dienen na afloop in staat te zijn goed geschreven papers te produceren waarbij een relatief hoog theoretisch abstractie niveau uit wetenschappelijke vakliteratuur wordt gekoppeld aan praktische bestuurlijke problematiek en advies voor de bestuurspraktijk;

  • Studenten dienen na afloop van de cursus meer praktische vaardigheden en gevoel te hebben ontwikkeld voor strategische omgang met politiek-ambtelijke verhoudingen

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Blackboard.

Onderwijsvorm

Wekelijkse Seminars.

Studielast

Colleges: 14 uur;
Casestudie: 60 uur;
Reflectiepaper: 66 uur
Totaal 140 uur

Toetsing

Het vak wordt als volgt getoetst:
1. Een casestudie die studenten in groepen van 3 of 4 studenten uitvoeren. Hiervoor is een casusprotocol opgesteld
2. Een paper waarin studenten individueel aan de hand van de literatuur een wetenschappelijke reflectie geven op een casus uit de praktijk

Het eindcijfer voor het vak is het gewogen gemiddelde van de beoordeling van de eerste (33%) en de tweede (67%) fase. Het eindpaper kan bij een cijfer lager dan 5.5 worden herkanst.

De inlevertermijn van opdrachten is terug te vinden op Blackboard.
Verwijzingen naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.

Als je een schriftelijk tentamen wilt herkansen, dien je je hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Blackboard

Alle informatie en literatuur wordt via Blackboard ter beschikking gesteld.

Literatuur

Wordt via Blackboard ter beschikking gesteld.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Prof.dr. A.K. Yesilkagit a.k.yesilkagit@fgga.leidenuniv.nl