Studiegids

nl en

Thesis MPS

Vak
2019-2020

Blackboard

Op Blackboard is alle informatie te vinden over het scriptieproces. Er is één Blackboardpagina voor alle studenten van MPS, ongeacht hun cohort.

Planning- exacte data zijn te vinden op BB

Voor het instroomcohort februari:

 • Uiterlijk bij de start van blok 1 worden studenten toegewezen aan begeleiders en vindt het eerste begeleidingsgesprek plaats.

 • Uiterste inleverdatum van de 1e poging van de volledige scriptie: half december.

 • Uiterste datum feedback van de 1e begeleider: eind december.

 • Uiterste inleverdatum definitieve scriptie: begin januari.

 • Uiterste datum verdediging: eind januari.

 • Onderwijssecretariaat neemt tentamenbriefjes voor de scriptie voor eind januari.

Voor het instroomcohort september:

 • Uiterlijk bij de start van blok 3 worden studenten toegewezen aan begeleiders en vindt het eerste begeleidingsgesprek plaats.

 • Uiterste inleverdatum van de 1e poging van de volledige scriptie: half mei.

 • Uiterste datum feedback van de 1e begeleider: eind mei.

 • Uiterste inleverdatum definitieve scriptie: begin juni.

 • Uiterste datum verdediging: eind juni.

 • Onderwijssecretariaat neemt tentamenbriefjes voor de scriptie voor eind juni.

Leidse Catalogus / bibliotheekgebruik

Hoe ga je in Leiden concreet te werk bij het zoeken naar boeken en artikelen? En hoe krijg je ze vervolgens in handen, in digitale of gedrukte vorm? Hoe kun je met de Catalogus snel en simpel boeken en artikelen zoeken waarvan je al titelgegevens hebt? Hoe kun je boeken en artikelen zoeken op onderwerp? En hoe krijg je tenslotte het boek of artikel in handen? Misschien is het wel volledig digitaal beschikbaar!

Cursusmateriaal voor de afzonderlijke databases, zoals PiCarta en Web of Science, vind je in de handleidingen en demo’s.

Wanneer je je masterthesis hebt afgerond en ook de rest van je studiepunten hebt gehaald kun je je afstuderen aanvragen: NL