Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Sociologie

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Verplicht vak voor studenten bestuurskunde, bachelor 1, track BBO.

Beschrijving

Sociologie is één van de ondersteunende disciplines van de bestuurskunde en biedt uitstekende instrumenten om maatschappelijke verschijnselen te analyseren. Immers, om de maatschappij te besturen, moet je haar allereerst begrijpen. Sociologen wijden interessante beschouwingen aan uiteenlopende vraagstukken, zoals de kloof tussen hoger en lager opgeleiden, het toenemend aantal echtscheidingen in Nederland, problemen in de ‘multi-etnische samenleving’ en grootstedelijke criminaliteit. In deze cursus maak je kennis met het vakgebied van de sociologie: Waar houdt de sociologie zich mee bezig? Wat is kenmerkend voor een sociologische invalshoek? Wat is de meerwaarde van sociologische kennisvorming voor bestuurskundigen?

Leerdoelen

  • Studenten hebben kennis van enkele van de belangrijkste sociologische concepten en theorieën.

  • Studenten kennen de inzichten van enkele klassieke en moderne denkers binnen het vakgebied van de sociologie en zijn in staat overeenkomsten en verschillen te benoemen.

  • Studenten zijn in staat om sociologische concepten, theorieën en denkers te koppelen aan ontwikkelingen in de maatschappij.

  • Studenten zijn in staat om zelfstandig een sociologische analyse van een actuele casus uit het openbaar bestuur uit te voeren.

  • Studenten zijn in staat tijdens groepsdebatten verschillende argumentatie- en gesprekstechnieken toe te passen.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Blackboard.

Onderwijsvorm

  • Zeven hoorcolleges

  • Drie werkcolleges (aanwezigheid verplicht)

Studielast

Totale studielast van 140 uur.

25 contacturen waarvan:

  • 14 uur hoorcolleges

  • 6 uur werkcolleges (verplicht)

  • 5 uur toetsing (inclusief inzage)

115 uur zelfstudie

Toetsing

Schriftelijk tentamen (70%). Minimumcijfer: 5,5
Mondelinge vaardigheden (30%). Minimumcijfer: 5,5
Herkansing: idem

Aanwezigheid bij werkcolleges is verplicht. Bij een afwezigheid wordt de student uitgesloten van de cursus, en dient de student de cursus bij de volgende gelegenheid opnieuw te volgen. Een werkcollege kan eenmalig gemist worden wanneer een student hiervoor zwaarwegende, geldige redenen heeft die zijn goedgekeurd door de studieadviseur. In dat geval moet er een vervangingsopdracht gemaakt worden. Wanneer een student vanwege een geldige reden een werkcollege moet missen, moet voorafgaand aan het werkcollege contact opgenomen worden met de werkgroepdocent.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.

Blackboard

Blackboard is de centrale portal voor communicatie tussen de docenten en studenten. Naast inschrijving in USIS dient de student zich tijdig in te schrijven via Blackboard. Blackboard zal uiterlijk twee weken voorafgaand aan het begin van de cursus beschikbaar zijn.

Literatuur

De literatuur zal uiterlijk één week voor aanvang van de cursus op Blackboard bekend worden gemaakt.

Aanmelden

Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.

Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

n.j.raaphorst@fgga.leidenuniv.n