Studiegids

nl en

Bestuurskundig Onderzoek

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de Master Management van de Publieke Sector.

Beschrijving

Het doel van deze cursus is om studenten de basisprincipes van sociaalwetenschappelijk onderzoek aan te leren, met een sterke focus op bestuurskundige thema’s. Daarnaast leren studenten deze principes toe te passen in de ontwikkeling van een eigen onderzoeksvoorstel, dat bij voorkeur de basis vormt voor het schrijven van de scriptie binnen de masteropleiding. Studenten leren bestaand onderzoek kritisch te evalueren. Daarnaast leren zij zelf interessante en onderzoekbare onderzoeksvragen te formuleren, theorieën aan te wenden om deze vragen te beantwoorden, en onderzoeksontwerpen te maken voor het verzamelen van empirische gegevens. De cursus geeft een overzicht van de belangrijkste onderzoeksontwerpen: (vergelijkende) case studies, ‘large-N’ ontwerpen, en experimenten. Aan bod komt de vraag hoe men het best onderzoekseenheden kan selecteren, en hoe gegevens zo betrouwbaar en valide mogelijk kunnen worden verzameld. In de colleges worden state-of-the-art studies in de bestuurskunde en het eigen werk van studenten besproken in het licht van deze onderwerpen. Het eindproduct van deze cursus is een kwalitatief hoogwaardig onderzoeksvoorstel dat kan dienen als de basis voor het schrijven van de masterscriptie.

Leerdoelen

Na deze cursus is de student in staat om:

  • verschillende vormen van sociaalwetenschappelijk onderzoek te herkennen, te beschrijven en te bediscussiëren;

  • bestuurskundig onderzoek kritisch te evalueren op validiteit en betrouwbaarheid;

  • een kwalitatief hoogwaardig onderzoeksvoorstel voor bestuurskundig onderzoek / de masterscriptie te schrijven;

  • verschillende onderzoeksontwerpen te duiden en hun voor- en nadelen te waarderen

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis en Blackboard.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Zelfstudie

Studielast

Totale studielast 140 uur, waarvan:

  • contacturen: (2 uur p.w. x 7 weken) = 14

  • uren zelfstudie: 126 uur voorbereiden van colleges, bestuderen van literatuur, maken van opdrachten enz.

Toetsing

Het eindcijfer is gebaseerd op de volgende toetsen:

  • Eerste versie van een individueel onderzoeksvoorstel (25%)

  • De eindversie van een individueel onderzoeksvoorstel (75%)

Als de student alle opdrachten heeft gemaakt, maar een onvoldoende heeft als eindcijfer, is er de mogelijkheid om de eindversie van het individuele onderzoeksvoorstel te herkansen. De andere opdracht (van 25%) kan niet worden herkanst, maar wel worden gecompenseerd door de eindopdracht. Eerder behaalde deelcijfers voor dit vak kunnen niet worden meegenomen.
Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen

De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Blackboard

Blackboard is de centrale portal voor communicatie tussen de docenten en studenten. Naast inschrijving in USIS dient de student zich tijdig in te schrijven via Blackboard. Blackboard zal uiterlijk twee weken voorafgaand aan het begin van de cursus beschikbaar zijn.

Literatuur

De literatuur zal uiterlijk één week voor aanvang van de cursus op Blackboard bekend worden gemaakt.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Blok 2:
Dr. Nadine Raaphorst n.j.raaphorst@fgga.leidenuniv.nl
Dr. Jelmer Schalk j.schalk@fgga.leidenuniv.nl

Blok 4:
Dr. Bert Fraussen b.fraussen@fgga.leidenuniv.nl
Dr. Nadine Raaphorst n.j.raaphorst@fgga.leidenuniv.nl