Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Public Institutions

Vak
2019-2020

Voor de beschrijving zie de Engelse pagina.