Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Managerial Economics, Business and Politics

Vak
2019-2020

Deze informatie is alleen beschikbaar in het Engels.