Studiegids

nl en

Science Skills Lab

Vak
2019-2020

Deze informatie is onder voorbehoud van wijzigingen.
Zie ook mails omtrent wijzigingen SSL sinds maart 2020.

Toegangseisen

Verplicht vak voor eerstejaars studenten van het Honours College Bèta en Life Science.

Beschrijving

Door hoogstaande technologische ontwikkelingen en wetenschappelijke doorbraken zijn we in staat om energie op te wekken uit kernsplitsing, ziektes in een vroeg stadium te verhelpen door middel van genetische modificatie, en naburige planeten te koloniseren. Toch zijn er ook mensen die in dergelijke ontwikkelingen gevaren zien.

In dit inspirerende vak gaan jullie in groepsverband een aantal van dergelijke belangrijke wetenschappelijke ontwikkelingen bestuderen en kijken hoe deze ons leven mogelijk zullen beïnvloeden in de toekomst. Door deel te nemen aan verschillende workshops leer je meer over interviewtechnieken, rolverdelingen binnen een groep, samenwerken in een denktank, en het maken van een wetenschappelijke poster en deze te pitchen. Begeleid door een docent richten jullie je op een specifiek thema en gaan jullie een aantal experts interviewen. Naar aanleiding van deze interviews ontwikkelen jullie een toekomstvisie die de voor- en nadelen blootlegt van een bepaalde wetenschappelijke doorbraak. Tijdens het afsluitende symposium presenteren jullie deze visie door middel van posters en pitches aan medestudenten en docenten. Nadere informatie over de wetenschappelijke thema's volgt binnenkort.

Aan het eind van dit vak:

 • Kun je samenwerken in een expertdenktank;

 • Heb je inzicht in je rol binnen een werkgroep;

 • Kun je wetenschappers interviewen;

 • Kun je een wetenschappelijke poster maken;

 • Heb je meer kennis van grote thema’s;

 • Kun je een posterpitch houden.

Onderwijsvorm

Het onderwijs voor dit vak zal in de volgende vormen gegeven worden:

 • Voorbereidende literatuur

 • Colleges

 • Werkgroepen

 • Werkcolleges

 • Schrijven van 2 interviewverslagen

Toetsing

Het eindcijfer (voldoende/onvoldoende) wordt gebaseerd op het succesvol afronden van de volgende onderdelen:

 • 10% Actieve deelname gedurende de werkgroepen, colleges en werkcolleges

 • 10% Interviewverslagen (2)

 • 10% Reflectieverslag

 • 10% Voorbereiden relevante literatuur

 • 60% Eindopdracht: Poster en presentatie tijdens eindsymposium

De student dient voor elke onderdeel een voldoende te behalen om het vak af te kunnen sluiten.

Rooster

Datum Tijd Activiteit Gebouw Zaal
12 maart 2020 17.30-19.00 uur introductiecollege Van Steenis E001
19 maart 2020 17.30-19.00 uur werkcollege interviewen Van Steenis E001
9 april 2020 17.30-19.00 uur werkcollege debatteren Huygens 211-214
14 mei 2020 17.30-19.00 uur werkcollege pitch & poster Huygens 211-214
25 juni 2020 17.30-20.00 uur eindsymposium tbd tbd

Literatuur

Nadere informatie volgt in het eerste college. Zie ook Blackboard.

Aanmelden

Je dient je voor dit vak aan te melden in uSis.
De studieactiviteitcode voor de colleges 22056; de code voor het tentamen 22057.

Blackboard

Nadere informatie over blackboard volgt in het eerste college.

Contact

Voor vragen over dit vak kun je contact opnemen met studentassistent Wessel van Dam w.r.m.van.dam@umail.leidenuniv.nl of coördinator Honours College Bèta & Life Science op honourscollege@science.leidenuniv.nl