Studiegids

nl en

Persoonlijke effectiviteit

Vak
2019-2020

Deze informatie is onder voorbehoud van wijzigingen.

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor tweedejaars studenten van het Honours College Bèta en Life Science. Vast onderdeel.

Beschrijving

Voldoende intellect en kennis zijn in de universitaire wereld maar ook in je latere carrière noodzakelijke voorwaarden voor succes. Echter, het gaat niet om kennis, intellect en rationaliteit alleen. Een succesvolle carrière wordt mede bepaald door je additionele vaardigheden bijvoorbeeld op het gebied van samenwerking, creativiteit, overtuigingskracht en wijze van communiceren. Kortom, je persoonlijke effectiviteit voor nu (als student) en voor later.

Het Honours College vak ‘Persoonlijke Effectiviteit’ richt zich op het verwerven van zelfkennis en reflectie en het leren benutten van je eigen mogelijkheden, ingebed in een theoretisch- en praktische kader. Persoonlijke ontwikkeling door je bewust te worden van je eigen denk- en gedragspatronen en signalen van negatieve stress te herkennen. Door de inbreng van eigen persoonlijke ervaringen welke door de toepassing van het theoretische kader tot nieuwe inzichten en aanpak leidt. Communiceren van binnenuit. Wat ervaar jij en hoe kom jij over als je anderen probeert te overtuigen?
Dit vak bestaat uit meerdere (avond)bijeenkomsten. Er wordt aan de hand van theoretisch kaders en praktijkopdrachten stil gestaan bij angst, stress en durven, bij talenten en valkuilen en bij communicatiestijlen. Er wordt ingegaan op jouw persoonlijke communicatiestijl en je krijgt handreikingen voor het geven en ontvangen van feedback.
Ook maak je kennis met een intervisiemethode. Bij intervisie staat het leren van elkaar centraal. Aan de hand van een ingebrachte casus worden er vragen gesteld, ervaringen, inzichten en ideeën gedeeld en hier wordt met elkaar op gereflecteerd.

Onderwijsvorm

Eerst zijn er drie bijeenkomsten met de hele groep, daarna twee intervisiebijeenkomsten in kleinere deelgroepen. Verder zijn er tussentijdse huiswerkopdrachten.

Literatuur

Iedere deelnemer ontvangt achtergrondinformatie tijdens de cursus.

Toetsing

Aan de eisen van deze module is voldaan bij actieve deelname aan alle bijeenkomsten plus uitvoeren en inleveren van de opdrachten.

Rooster

Dit vak wordt in het tweede semester van het 2e jaar geroosterd.
Let op dat de werkgroepen de eerste drie bijeenkomsten samen volgen. De 4e en 5e bijeenkomst volgen alle vier de werkgroepen (A t/m D) los van elkaar. Dit betreft de intervisiebijeenkomsten die in kleine groepen gevolgd worden.

Alle groepen drs. C.C. Moors - dinsdag 17:00-19:00 uur
Datum Zaal
7 januari Gorlaeus EM109
21 januari Gorlaeus EM109
28 januari Gorlaeus EM109
Werkgroep A drs. C.C. Moors - dinsdag 17:00-19:00 uur
Datum Zaal
4 februari Gorlaeus DM021PC
3 maart Gorlaeus DM021PC
Werkgroep B drs. C.C. Moors - dinsdag 17:00-19:00 uur
Datum Zaal
11 februari Gorlaeus DM021PC
10 maart Gorlaeus DM021PC
Werkgroep C drs. C.C. Moors - dinsdag 17:00-19:00 uur
Datum Zaal
18 februari Gorlaeus DM021PC
17 maart Gorlaeus DM021PC
Werkgroep D drs. C.C. Moors - dinsdag 17:00-19:00 uur
Datum Zaal
25 februari Snellius 401
24 maart Gorlaeus DM021PC

Aanmelden

Aanmelding voor dit vak verloopt via uSis. Je schrijft je in voor één van de werkgroepen (bijvoorbeeld 'werkgroep B'). Hiermee schrijf je je ook automatisch in voor de eerste 3 colleges.

Studieactiviteitcodes
Werkgroep A: 16748
Werkgroep B: 16749
Werkgroep C: 16750
Werkgroep D: 16751

Voor elke werkgroep geldt een maximum van acht studenten.

Contact

honourscollege@science.leidenuniv.nl