Studiegids

nl en

Caleidoscoop (HC Bèta & Life Science)

Vak
2019-2020

Deze informatie is onder voorbehoud van wijzigingen.

Toegangseisen

Toegankelijk voor tweedejaars studenten van het Honours College traject Bèta en Life Science.

In het tweede jaar kies je tussen de vakken ‘Caleidoscoop’ en ‘Programming in Python’ als vast onderdeel. Elke honoursstudent van Bèta & Life Science moet dus één van deze twee vakken verplicht volgen in het tweede jaar. Allebei mag ook.

Let op: Caleidoscoop vindt zowel plaats in semester 1 als semester 2. Je kunt dus zelf bepalen in welk semester het jou het beste uitkomst.

Beschrijving

Deelnemers aan Caleidoscoop volgen de verplichte hoorcolleges en werkcolleges; daarnaast volgen ze minimaal 4 andere lezingen (meer wordt gestimuleerd en studenten mogen hun eigen lezingen uitzoeken). Maximaal 1 lezing mag gekozen worden uit de eigen studie; de andere 3 moeten buiten de eigen studie plaatsvinden. Dit moeten dus onderwerpen zijn van andere disciplines dan de opleiding(en) die je zelf studeert.

Iedere student schrijft over 4 lezingen een kort verslag (max 2 A4 per verslag) aan de hand van de lezing. De verslagen moeten voldoen aan de volgende criteria:

 • Het verslag geeft een goed beeld van het gepresenteerde onderzoek/onderwerp

 • De inhoudelijke feiten kloppen

 • Het verslag is helder geschreven, goed leesbaar met een duidelijke structuur

 • Iedere student beoordeelt tevens één tot twee verslagen van een medestudent en geeft de schrijver feedback.

Rooster

Datum Tijd Activiteit Gebouw Zaal Lezing
9-9-2019 17.30-19 uur college Huygens 204 college en lezing iGEM 2019
14-10-2019 17.30-19 uur werkcollege Huygens 106-109
4-11-2019 17.30-19 uur college Huygens 106-109 lezing Wouter Bruins In Ovo
16-12-2019 17.30-19 uur college Huygens 106-109 lezing gastspreker

Onderwijsvorm

 • Interactieve lezingen

 • Instructie hoorcollege

 • Werkcolleges

 • Schrijven 4 verslagen over presentatie

 • Beoordelen verslag(en) medestudenten

Toetsing

 • Aanwezigheid bij minimaal 4 lezingen waarvan 1 binnen de eigen studie en 3 buiten de eigen studie

 • Aanwezigheid bij de verplichte instructie hoorcolleges

 • Aanwezigheid bij de verplichte werkcolleges

 • 4 x kort verslag (max 2 A4) over lezing.

 • Feedback van 1-2 verslagen van medestudenten.

Eindbeoordeling is door docenten. De beoordelingsnorm is onvoldoende/voldoende.

Blackboard

Dit vak maakt gebruik van een blackboardpagina. Als je nog geen toegang hebt, doe je via Blackboard een enrollment request

Literatuur

Volgt nog, indien nodig.

Aanmelden

Je dient je voor dit vak aan te melden in uSis. De studieactiviteitcode voor de colleges 14195; de code voor de verslagen ter afronding is 14196.
Het vak kan niet doorgaan bij minder dan 8 aanmeldingen. De deadline inschrijving is maandag 2 september 2019.

Contact

honourscollege@science.leidenuniv.nl