Studiegids

nl en

Vrij keuzeonderdeel (individuele opdracht)

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Keuzeonderdeel voor alle studenten van het Honours College Bèta en Life Science.

Beschrijving

Honours College studenten kunnen zelf een voorstel doen ter invulling van een onderdeel van het Honours College programma. Dit kan het volgen van een niet reeds in het programma benoemde cursus zijn, maar ook een individuele taak of opdracht waarmee de student zijn/haar persoonlijke kennis en vaardigheden aantoonbaar vergroot. Voorbeelden zijn het organiseren van een olympiade of wetenschappelijk congres of het ontwikkelen en verzorgen van (aansluitings)onderwijs in de bovenbouw van het VWO.

De individuele opdracht zal altijd worden begeleid en beoordeeld door een aan de Universiteit Leiden verbonden begeleider. Vooraf worden afspraken vastgelegd over invulling, tijdsduur, tijdsplanning, verslaglegging (zowel inhoudelijk als reflectie over opgedane vaardigheden) en beoordelingscriteria.

Een voorstel tot invulling van de vrije keuzeruimte wordt vooraf voorgelegd aan facultaire Honours College examencommissie.

Onderwijsvorm

Volgens afspraak met begeleider, HC examencommissie en HC coördinator

Literatuur

Indien relevant in overleg tussen student en begeleider

Rooster

Op ieder moment mogelijk

Aanvraag

Voorafgaand aan het vrije keuzeonderdeel doet de student een aanvraag bij de facultaire HC examencommissie. Dit kan middels het indienen van een ingevuld ‘Honours Contract Vrij Keuzeonderdeel’ (deel 1), zoals te vinden op Blackboard – individuele keuzeonderdelen De aanvraag dient naar de HC examencommissie gemaild te worden op HonoursCollege@science.leidenuniv.nl.

Beoordeling

Volgens afspraak met begeleider, HC examencommissie en HC coördinator.

De student levert deel 2 van het ‘Honours Contract Vrij Keuzeonderdeel’ in via HonoursCollege@edufwn.leidenuniv.nl. Dit contract is te vinden op Blackboard – individuele keuzeonderdelen Om de beoordeling in uSis te kunnen verwerken, stuurt de docent rechtstreeks een getekend tentamenbriefje voor het Vrije Keuzeonderdeel naar HonoursCollege@science.leidenuniv.nl. De student kan een format voor dit tentamenbriefje vinden op Blackboard – Format Studieresultaat

Contact

honourscollege@science.leidenuniv.nl