Studiegids

nl en

Programming in Python (HC Bèta & Life Science)

Vak
2019-2020

Deze informatie is onder voorbehoud van wijzigingen.

Toegangseisen

Toegankelijk voor zowel tweede- als derdejaars studenten van het honours college traject Bèta en Life Science.

In het tweede jaar kies je tussen de vakken ‘Caleidoscoop’ en ‘Programming in Python’ als vast onderdeel. Elke honoursstudent van Bèta & Life Science moet dus één van deze twee vakken verplicht volgen in het tweede jaar. Allebei mag ook.

Beschrijving en leerdoelen van het vak:

Aan het einde van dit van kan de student:

  • beschrijvingen van een oplossing omzetten in Python

  • de juiste datatypes in Python selecteren en benoemen

  • Python-code toelichten en uitleggen

Onderwijsvorm

Colleges en practicum

Toetsing

Het eindcijfer wordt gebaseerd op het succesvol afronden van de volgende onderdelen:

  • 30% Actieve deelname gedurende colleges en practicum

  • 30% Huiswerk

  • 40% Eindopdracht

De student dient voor elke onderdeel een voldoende te behalen om het vak af te kunnen sluiten.

Rooster

Dit vak wordt gegeven op donderdag van 17:00-19:00 uur. In het eerste uur wordt theorie behandeld en het tweede uur wordt practicum gegeven.

Datum Tijd Activiteit Gebouw Zaal
31-10-2019 17-19 uur College Snellius 412
7-11-2019 17-18 uur alleen werkcollege Snellius 412
14-11-2019 17-19 uur College Snellius 412
28-11-2019 17-19 uur College Snellius 412
5-12-2019 17-19 uur College Snellius 412
12-12-2019 17-19 uur College Snellius 412
19-12-2019 17-19 uur College Snellius 412

Literatuur

Nadere informatie volgt.

Aanmelden

Je dient je voor dit vak aan te melden in uSis. De studieactiviteitcode voor de colleges is momenteel 14119; de code voor het tentamen volgt later. De deadline inschrijving is donderdag 10 oktober 2019.

Blackboard

Nadere informatie over Blackboard volgt.

Contact

Voor vragen over dit vak kun je contact opnemen met de studentassistent of coördinator Honours College Bèta & Life Science op honourscollege@science.leidenuniv.nl