Studiegids

nl en

Tutorprogramma basisschool leerlingen

Vak
2019-2020

Wil jij leerlingen uit groep 7 van de basisschool begeleiden met huis- en leerwerk en met ze in gesprek gaan over hun interesses, hobby’s en het belang van leren voor de toekomst? Kortom om hun leefwereld beter te leren kennen en deze te koppelen aan die van jezelf aan student? En wil je ervaren hoe het is om in het basisonderwijs te werken en je coachingsvaardigheden vergroten? Dan is het Leidse tutorprogramma je kans!
Bekijk ook het filmpje van afgelopen jaar waarin leerlingen en tutoren zelf vertellen wat het programma inhoudt.

Achtergrond

De afgelopen jaren is er veel gepubliceerd over de toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs. Daaruit blijkt onder meer dat kinderen van laagopgeleide ouders vaker een lagere schooladvies krijgen dan kinderen van hoogopgeleide ouders en ook vaker afstromen naar lagere onderwijsniveau. Met het Leidse Tutorprogramma willen wij – onderzoekers van de vakgroep Science Communication & Society – de onderwijskloof die bestaat tussen kinderen uit gezinnen met een lage en hoge sociaaleconomische status dichten door én onderzoek te doen én ondertussen ook al daadwerkelijk het verschil maken voor leerlingen. Hiervoor willen studenten van de Universiteit Leiden inzetten. En het mooie is dat het succes twee kanten op kan werken. Basisschoolleerlingen krijgen aandacht en begeleiding tijdens de tutorsessies met studenten en studenten een leerzame ervaring in tutoring en coaching die zij later in hun beroep kunnen inzetten.

De praktijk

Als tutor geef gedurende het tweede semester (feb – jun 2020) in 12 bijeenkomsten begeleiding aan groepjes van 3 leerlingen uit groep 7 op een basisschool met een grote diversiteit aan migratie- en culturele achtergronden. De begeleiding bestaat uit onder meer uit hulp met huis- en schoolwerk en de coaching van leerlingen en is voornamelijk vraaggestuurd.

Training en intervisie

Om je zo goed mogelijk voor te bereiding op het tutoraat krijg je op zaterdag 1 februari 2020 een uitgebreide training over coaching en begeleiding van jonge kinderen, effectieve leermethoden en omgaan met diversiteit. Aansluitend heb je tweewekelijks intervisie met de andere tutoren onder begeleiding van een docent.

Hoe kun je meedoen?

Je kan op twee manieren meedoen met het Leidse Tutorprogramma:
In het kader van het facultaire Honours College. Voor je deelname kun je in dat geval 5 ECTS krijgen. Voor vragen hierover kun je contact opnemen met je Honours College-coördinator (honourscollege@science.leidenuniv.nl);
Op vrijwillige basis. Voor je deelname kun een certificaat van deelname ontvangen. Het vak zal op je diplomasupplement als extracurriculair worden vermeld.
De deadline voor inschrijving is 20 december 2019. Je kunt je opgeven door het aanmeldformulier (bijlage) te sturen naar j.cramer@biology.leidenuniv.nl.