Studiegids

nl en

Moleculaire Genetica 2 voor Bioinformatica

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Kennis van Moleculaire Genetica 1 (jaar 1) is vereist om aan te kunnen sluiten bij Moleculaire genetica 2.

Beschrijving

Belangrijke doorbraken in de medische wetenschap, gewasverbetering en biotechnologie zijn vaak tot stand gekomen door begrip van moleculaire genetica en daarop gebaseerde praktische toepassingen. Bij de cursus Moleculaire genetica 2 (3 EC) wordt vooral nader kennis gemaakt met de mogelijkheden die moleculaire genetica biedt voor het onderzoek aan planten en daarmee ook voor de groene biotechnologie. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. het gebruik van mutanten, complementatie, genetische koppeling, meiotische recombinatie, moleculaire markers, transformatie, DNA overdracht via Agrobacterium, genregulatie, epigenetica, plaatsgerichte mutagenese (o.a. via CRISPR/Cas technologie) en gene targeting.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Het verdiepen van de kennis over moleculaire genetica in bredere zin, maar in het bijzonder bij planten.

Eindtermen:
Studenten hebben voldoende inzicht in moleculaire genetica en bijbehorende technieken om ook zelfstandig een goed beeld te kunnen krijgen van gepubliceerd moleculair genetisch onderzoek.

Rooster

Zie rooster Bioinformatica: http://liacs.leidenuniv.nl/edu/bachelorib/roosters/

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en zelfstudie

Toetsing

Er is een schriftelijk tentamen. Om te slagen voor de cursus moet voor het tentamen minimaal een 5,5 worden behaald.

Literatuur

Moleculaire Genetica 2:

  • Handleiding en uitgereikte wetenschappelijke artikelen (via Blackboard)

  • Verplicht boek: Alberts et al., Molecular Biology of the Cell, Garland Science NY, 6e ed.

Blackboard

De powerpoint files van de colleges en verdere informatie worden op blackboard geplaatst.

Aanmelden

Via Usis en enrollen in Blackboard

Contact

Coördinator Moleculaire Genetica (MG2 voor biologen): Dr.ir. E.J. van der Zaal

Website

Opmerkingen