Studiegids

nl en

Moleculaire Microbiologie voor Bioinformatici

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Kennis van Moleculaire Genetica 1 en Microbiologie (jaar 1) is vereist om aan te kunnen sluiten bij Moleculaire genetica en microbiologie.

Beschrijving

Belangrijke doorbraken in de industriele biotechnologie en medische wetenschap zijn vaak tot stand gekomen door begrip van moleculaire processen in de en daarop gebaseerde praktische toepassingen. De cursus Moleculaire microbiologie (3 EC) gaat dieper in op moleculaire mechanisme en moleculair genetische tools die gebruikt worden in de microbiële biotechnologie.
Moleculaire Microbiologie: Het doel in dit onderdeel is het verdiepen van de kennis over belangrijke microbiologische processen en hun onderlinge samenhang. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. bacteriële en eukaryotische secretie en genregulatie, schimmelgenetica, industriële en microbiële biotechnologie, biocontrole d.m.v. micro-organismen, quorum sensing, biofilms, en het bestrijden van infectieuze schimmels.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Het verdiepen van de kennis over moleculaire genetica bij microben.

Eindtermen:
Studenten hebben voldoende inzicht in microbiele biotechnology en bijbehorende technieken om ook zelfstandig een goed beeld te kunnen krijgen van gepubliceerd moleculair genetisch en microbieel onderzoek.

Rooster

Zie rooster Bioinformatica: http://liacs.leidenuniv.nl/edu/bachelorib/roosters/

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en zelfstudie

Toetsing

Er is een schriftelijke tentamen. Om te slagen voor de cursus moet voor het tentamen minstens een 5,5 worden behaald

Literatuur

Moleculaire Microbiologie:

  • Wetenschappelijke artikelen (via Blackboard)

  • Verplicht boek: Madigan et al., Brock Biology of Microorganisms, Prentice Hall International Inc., 14e of 15e editie.

Blackboard

De powerpoint files van de colleges en verdere informatie worden op blackboard geplaatst.

Aanmelden

Via Usis en enrollen in Blackboard

Contact

Algemene coördinator: Dr.ir. J. van den Brink

Coördinator Moleculaire Microbiologie: Dr. A.F.J. Ram