Studiegids

nl en

Fieldwork NL

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Alleen de volgende categorieën studenten mogen deelnemen aan deze cursus:
1. Bachelorstudenten CA-OS die de volgende vakken uit het eerste jaar CA-OS hebben afgerond:

 • Social Scientific Research in Practice

 • Statistics in Practice

 • Academic Writing and (Re-)Presentation

 • Data Management and Research Ethics/Ethics in Contemporary Ethnographic Research

 • Academic Discourse

 1. Archeologiestudenten van de Bachelor Heritage and Society, die met succes het vak “Sociaal wetenschappelijk onderzoek in praktijk” hebben afgerond, hebben toegang tot de Engelstalige werkgroep die speciaal voor deze opleiding wordt aangeboden.

Voertaal

De voertaal van deze cursus is in het Engels. Opdrachten kunnen worden geschreven in het Engels of Nederlands (optioneel).

Beschrijving

Tijdens de eerste bijeenkomst in september zullen studenten aan de hand van door de begeleiders aangedragen thema’s een keuze maken. Aan de hand van verplichte werkgroepbijeenkomsten en concrete opdrachten wordt een onderzoeksopzet geschreven. Als deze door de begeleider is goedgekeurd zullen de studenten drie weken onderzoek doen in Nederland of Vlaanderen. Hiervoor zullen ze bij gastgezinnen worden gehuisvest. Na het onderzoek zal een verslag geschreven worden. Gedetailleerdere informatie volgt op Blackboard.

Leerdoelen

De doelstelling van deze cursus is om te leren hoe je binnen een team zelfstandig onderzoek doet. De deelnemers aan dit onderwijsonderdeel doorlopen alle fasen van het onderzoek. Dit betekent onder meer:

 • uitwerken van een gekozen onderzoekstema;

 • operationalisering aan de hand van theorie;

 • schrijven van een opzet;

 • verzamelen van onderzoeksgegevens;

 • analyse en rapportage van data;

 • presentatie hiervan op een eendaagse conferentie (onderzoeksseminar).

Rooster

Zie onze website

Onderwijsvormen

Zie de Engelstalige studiegidstekst

Toetsing

Zie de Engelstalige studiegidstekst

Aanmelden in uSis

Zie de Engelstalige studiegidstekst

Brightspace

Zie de Engelstalige studiegidstekst

Contact

Dr. Anouk de Koning - Coördinator