Studiegids

nl en

(Inleiding) Jeugdrecht

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Geen; wel wordt juridische studenten aanbevolen het vak Inleiding Burgerlijk recht te volgen alvorens dit keuzevak te doen.

Beschrijving

Het keuzevak van vijf weken biedt een introductie van het jeugdrecht en de systematiek ervan. In dit keuzevak wordt vanuit de onderdelen kinderrechten (week 1), personen- en familierecht (week 2-3), jeugdbescherming (week 4), jeugdstrafrecht (week 5) en een gastcollege (week 6) een eerste basis gelegd en wordt de systematiek van het jeugdrecht inzichtelijk gemaakt. Het vak biedt hiermee een kennismaking met de inhoud van de juridische masteropleiding jeugdrecht in Leiden. Het vak Inleiding Jeugdrecht is echter geen toelatingseis voor de master Jeugdrecht en is bedoeld voor alle studenten met belangstelling voor het Jeugdrecht, niet alleen degenen die de bedoeling hebben de master Jeugdrecht te gaan volgen. De bijeenkomsten bestaan uit hoorcolleges en werkcolleges, waar ruimte is voor discussie, en een gastcollege.

Leerdoelen

Aan het einde van dit vak kunt u:

 • de verschillende rechtsgebieden (met name het privaatrecht, strafrecht, bestuursrecht en internationaal recht) waarbinnen het jeugdrecht zich afspeelt, onderscheiden;

 • juridische teksten, wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van het jeugdrecht analyseren vanuit het perspectief van de minderjarige en deze toepassen in een concrete casus;

 • reflecteren op (actuele) vraagstukken en een standpunt verdedigen aan de hand van juridische argumenten.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal: 2 uur per week gedurende 5 weken

 • Docent(en): prof. mr. drs. M.R. Bruning, prof. dr. mr. Ton Liefaard, prof. dr. mr. E.C.C. Punselie, mr. K.A.M. van er Zon, mr. K.G.A. Bolscher en mr. drs. M. Jeltes

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van de in de reader aangegeven literatuur en jurisprudentie.

Werkgroepen

 • Aantal: 2 uur per week gedurende 5 weken

 • Docent(en): mr. K.G.A. Bolscher en mr. drs. M. Jeltes

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het grondig voorbereiden van casuïstiek en andere opdrachten die op Blackboard worden gepubliceerd. Voor de werkcolleges geldt een aanwezigheidsplicht en wordt actieve deelname verwacht. Bij vooraf bij de docent aangemelde en onvermijdelijke afwezigheid zal een vervangende opdracht moeten worden gemaakt. Van u wordt actieve participatie verwacht in de werkgroepen. Dit houdt in dat de daarvoor opgegeven literatuur vooraf grondig wordt bestudeerd en u in de werkgroepen gevraagd wordt om uw inbreng.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen met casus- en open vragen

 • Het tentamen kan alleen worden afgelegd wanneer voldaan is aan de aanwezigheidsplicht e.d. die geldt voor de werkcolleges. Zie voor meer informatie Onderwijsvorm, onder Werkgroepen.

 • N.B. Dit vak heeft de status van praktische oefening.

 • N.B. De regels omtrent de aanwezigheidsplicht e.d. zijn te vinden op Blackboard en worden bij de eerste werkgroepbijeenkomst verder toegelicht.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, jurisprudentie en de casuïstiek uit het werkboek (de werkgroepopdrachten) en hetgeen behandeld is tijdens het hoorcollege, de werkgroepen en het gastcollege.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Wettenbundels.

 • De wetgevingsbundel Jeugdrecht: J. uit Beijerse & C.J. Forder, Wetgeving Jeugdrecht 2020, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2020.

 • Handboek: W.M. Schrama & M.V. Antokolskaia, Familierecht. Een introductie., Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2018.

 • Reader(s): Inleiding jeugdrecht verkrijgbaar via reader online

 • Aanvullend studiemateriaal dat op Blackboard wordt gepubliceerd.

Aanbevolen studiemateriaal

 • S. Meuwese, M. Blaak en M. Kaandorp, Handboek Internationaal Jeugdrecht. Een toelichting voor rechtspraktijk en jeugdbeleid op het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en andere internationale regelgeving over de rechtspositie van minderjarigen, Defence for Children, November 2013.

 • M.R. Bruning, T. Liefaard & P. Vlaardingerbroek, Jeugdrecht en jeugdhulp, Amsterdam: Elsevier Juridisch, 2016.

 • M.J.C. Koens, A.P. van der Linden, Kind en Scheiding, monografieën (echt)scheidingsrecht, deel 8, editie 2015, Den Haag: SDU.

 • Weijers & F. Imkamp (red.), Jeugdstrafrecht in internationaal perspectief, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2014 (nieuwe druk verwacht in 2020).

 • J. Uit Beijerse, Jeugdstrafrecht. Beginselen, wetgeving en praktijk, Antwerpen: Maklu-Uitgevers 2019.

Aanmelden

Studenten dienen zich te registreren voor de cursus en het tentamen via uSis. De aanmelding voor dit vak verloopt via uSis. Wanneer er geen werkgroepen worden aangeboden, schrijft u zich dan in voor de hoorcolleges. Met deze aanmelding heeft u tevens toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace.

Contact

 • Vakcoördinator: via secretariaat Jeugdrecht

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer B2.45

 • Bereikbaarheid: via secretariaat Jeugdrecht

 • Telefoon: 071 527 6056

 • E-mail: jeugdrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Jeugdrecht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: balie van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 6056

 • E-mail: jeugdrecht@law.leidenuniv.nl