Studiegids

nl en

J) Profileringsvak: De verzekeringsovereenkomst

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

Aan de orde komen de beginselen van het verzekeringsrecht: de hoofdkenmerken van de verzekeringsovereenkomst (verzekerd belang, soorten verzekering, indemniteit), de totstandkoming van de verzekeringsovereenkomst (wijze van totstandkoming en verzwijgen); de uitleg (dekking, uitsluiting, causaliteit en samenloop); de verplichtingen na schade (zowel van de verzekerde als van de verzekeraar) en de specifieke kenmerken van de levensverzekering.

Leerdoelen

Doel van het vak:

Met dit vak wordt beoogd de beginselen van het verzekeringsrecht (zowel het schadeverzekeringsrecht als het levensverzekeringsrecht) te doorgronden.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • De student heeft kennis en inzicht in de beginselen van het verzekeringsrecht en is in staat vragen ten aanzien van het verzekeringsrecht zelfstandig te analyseren.

Rooster

Zie de opleidingspagina op de facultaire website.

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoorcollege/werkgroep

 • Aantal à 3,5 uur: 5

 • Namen docenten: mr. A.Ch.H. Franken en mr. S.Y.Th. Meijer en eventuele gastdocenten.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zelfstudie

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen

 • Het kan voorkomen dat het hertentamen mondeling wordt afgenomen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrij keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX (Verzekering), Kluwer: Deventer 2019. De studenteneditie verschijnt op 29 augustus 2019, ISBN 9789013154771, deze volstaat.

 • Reader: In een reader kan aanvullend studiemateriaal worden opgenomen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Met deze aanmelding heeft u tevens toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Civiel recht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden balie: maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7381

 • E-mail: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl