Studiegids

nl en

Algemene en anorganische chemie (AAC)

Vak
2020-2021

Vakbeschrijving

Inschrijving voor het tentamen moet worden gedaan in Usis met behulp van het studieactiviteitennummer:
Het hertentamen heeft een eigen activiteitennummer: