Studiegids

nl en

Politiek en Beleid

Vak
2020-2021

Beschrijving

Beleid is een van de belangrijkste instrumenten om politieke idealen te verwezenlijken. Beleid kan tot structurele veranderingen leiden (denk aan de invoering van de welfare state); het kan ook het onvermogen van de politiek symboliseren (denk aan Obamacare). Beleid is soms bijzonder effectief (veiligheid op vliegvelden), in andere gevallen helemaal niet (recidive gedetineerden). Waarom is beleid soms effectief en vaak niet? Hoe komt het tot stand? Wie “maakt” beleid? Hoe beïnvloedt de effectiviteit van beleid wat burgers van de overheid vinden?

In deze collegereeks worden theorieën besproken die een (deel)antwoord op deze vraag bieden. We verkennen de levenscyclus van beleid (van agendering tot uitvoering, van evaluatie tot terminering) en we bespreken de vele factoren die van invloed zijn op de effectiviteit van beleid.

Argumentatie is een belangrijke factor die invloed heeft op de beleidscyclus. Deze cursus bevat daarom ook werkgroepen ‘academische vaardigheden’ die erop gericht zijn om studenten te leren hoe zij (1) argumentaties ontleden (in premissen en conclusies), (2) de structuur van verschillende argumentaties herkennen (enkelvoudig, meervoudig, nevenschikkend, onderschikkend en gecombineerd) en (3) verschillende typen argumentatie onderscheiden. Naast deze academische vaardigheden die studenten op een dieper niveau in staat stellen om een tekst te analyseren en begrijpend te lezen, breiden we hun repertoire aan academische vaardigheden ook uit door hen te leren hoe zij (4) de kwaliteit van argumentatie beoordelen, (5) zelf een goede argumentatie ontwikkelen en (6) argumentaties en de beoordeling ervan zowel schriftelijk als mondeling presenteren. De drie laatstgenoemde vaardigheden stellen studenten in staat om een tekst kritisch te lezen. Tijdens de cursus zullen studenten verschillende opdrachten maken die erop gericht zijn om bovengenoemde vaardigheden eigen te maken. De gebruikte teksten zijn gerelateerd aan politieke en beleidsmatige thema’s.

Leerdoelen

Doel: 1: De studenten nemen kennis van theorieën op het gebied van beleidsvorming en –uitvoering. Zij begrijpen welke factoren de acceptatie en implementatie van beleid beïnvloeden.
Doel: 2: De studenten zijn in staat deze theorieën toe te passen in de analyse van beleidsprocessen in en buiten Nederland.
Doel 3: De studenten verwerven de vaardigheid om argumentaties te analyseren en te evalueren.
Doel 4: De studenten verwerven de vaardigheid om zelf een goede argumentatie op te zetten en te presenteren.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges en werkgroepen
Werkgroepcoördinator: Dr. M. Verschoor

Toetsing

  • 60% eindtentamen

  • 40% werkgroepopdrachten en participatie tijdens werkgroepen

Het tijdstip en de locatie van inzage en nabespreking zal niet later dan de publicatie van de cijfers worden bekendgemaakt via Brightspace.

Studiemateriaal

  • Weston, A (2017). A rulebook for arguments (fifth edition). Indianapolis, IN: Hackett

  • Artikelen; zie syllabus (beschikbaar via Brightspace)

Aanmelden

Zie algemene informatie bij tab 'Jaar 1'.

Rooster - vakken en tentamens

Rooster