Studiegids

nl en

Economie voor Politicologen

Vak
2020-2021

Beschrijving

Inhoud: In deze cursus worden de hoofdlijnen van de economische theorie behandeld en wordt een blik geworpen op de betekenis daarvan voor het economisch beleid. De onderwerpen die aan de orde komen zijn consumenten- en producentengedrag, marktvormen, marktwerking, marktfalen, macro-economische ontwikkeling op korte termijn (conjunctuur) en op lange termijn (economische groei), geld en geldwezen, rente, inflatie, werkloosheid, begrotingsbeleid, monetair beleid en internationale economie. Terwille van diegenen die op het VWO geen Economie hebben gehad, begint deze cursus gewoon bij het begin. De verschillende thema’s worden echter dieper uitgewerkt dan op het VWO. Met deze cursus wordt een degelijke basis gelegd voor een goed begrip van de huidige economische praktijk en de historische achtergrond daarachter.

Leerdoelen

Doel 1: Inzicht verschaffen in de hoofdlijnen van de economische theorie en de betekenis daarvan voor het economische beleid.
Doel 2: Het leren toepassen van economische theorieën en concepten in werkgroepopgaven.

Eindtermen: Na afronding van het vak beheerst de student de kernbegrippen van de economische wetenschap. Hij/zij begrijpt de achtergronden van het gedrag van consumenten en producenten, van de werking van markten en van de macro-economische ontwikkeling. Hij/zij heeft inzicht in de hoofdlijnen van het economisch beleid.

Onderwijsvormen

7 hoorcolleges van 2 uur en 7 opgavencolleges van 2 uur. Tijdens die opgavencolleges worden de opgaven uit het tekstboek en uit het werkboek besproken. Het werkboek wordt in 7 wekelijkse afleveringen op Blackboard gepubliceerd. Voor deelname aan de opgavencolleges is voorbereiding een vereiste. Iedere week is er voor de studenten de mogelijkheid, na afloop van het opgavencollege, individuele vragen aan de docent te stellen op een responsiecollege.

Literatuur

  • Stanley L. Brue, Campbell R. McConnell, Sean M. Flynn, and Randy R. Grant (2014), Essentials of Economics, 4e druk, International Student Edition, Boston etc.: McGraw-Hill/Irwin (ISBN 978-125-906040-3). NB: er is van deze paperback ook een hardcover in omloop, maar die is meer dan twee keer zo duur! Pas dus op!

  • Werkboek (Brightspace).

Toetsing

De collegestof behoort ook tot de tentamenstof voor zover vastgelegd in sheets, hand-outs en andere informatiedragers.

Het tijdstip en de locatie van inzage en nabespreking zal niet later dan de publicatie van de cijfers worden bekendgemaakt via Brightspace.

Aanmelden

Zie algemene informatie bij tab 'Jaar 1'.

Rooster - vakken en tentamens

Rooster