Studiegids

nl en

Geschiedenis van de Politieke Filosofie

Vak
2020-2021

Beschrijving

Deze cursus beoogt een overzicht te geven van de belangrijkste posities in de geschiedenis van de Westerse politieke filosofie, te beginnen bij Plato. De behandelde theorieën worden systematisch geanalyseerd en met elkaar in discussie gebracht. Het doel is te laten zien dat de politieke filosofie een lange en nog levende traditie kent, die nog steeds relevant zijn voor het begrip van hedendaagse politieke, morele en maatschappelijke problemen.

Leerdoelen

  • Overzichtskennis van de belangrijkste posities in de traditie van de politieke filosofie

  • Conceptuele analyse

  • Logische argumentatie

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

Studielast

Totale studielast: 140 uur
Waarvan
contacturen: 30 uur
bestuderen van de collegestof: 60 uur
voorbereiden tentamen: 50 uur

Toetsing

Schriftelijk tentamen met enkele essayvragen

Het tijdstip en de locatie van inzage en nabespreking van het tentamen zal niet later dan de publicatie van de cijfers worden bekendgemaakt via Brightspace.

Brightspace

Brightspace wordt vooral voor organisatorische doeleinden gebruikt.

Literatuur

Steven M. Cahn, Political Philosophy: The Essential Texts. Oxford University Press 2015

Aanmelden

Zie algemene informatie onder tab ; Jaar 2'

Rooster - vakken en tentamens

Rooster