Studiegids

nl en

Analyse van de Internationale Politiek

Vak
2020-2021

Beschrijving

Dit vak bouwt voort op het eerstejaarsvak ‘Inleiding Internationale Politiek’. Het biedt studenten verdere verdieping in de theorieën van de Internationale Betrekkingen en hun relevantie voor hedendaagse ontwikkelingen. Zo zullen we vanuit verschillende perspectieven kijken naar, o.a., nucleaire proliferatie, de uitdagingen van wereldwijde samenwerking op het gebied van milieubescherming en de internationale gevolgen van nieuwe, opkomende machten zoals China. Het vak is ontwikkeld om de kritische en reflecterende vaardigheden van studenten te vergroten en actuele gebeurtenissen en verwikkelingen vanuit een politiek-wetenschappelijke optiek beter te begrijpen.

Leerdoelen

Doel 1: De kennis en inzichten van studenten van kernbegrippen, -thema’s en -ontwikkelingen in de internationale politiek te vergroten.
Doel 2: De vaardigheden verschillende begrippen en benadering toe te passen op actuele vraagstukken te ontwikkelen.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges in het Nederlands ondersteunt door grotendeels Engelse literatuur.

Studiematerialen

Mingst, K.A. en J.L. Snyder (2017). Essential Readings in World Politics (6th ed.). New York and London: W.W. Norton and Company.

Toetsing

Schriftelijk tentamen bestaand uit: 50% meerkeuze vragen en 50% essay vragen. De essay vragen mogen in het Nederlands en in het Engels beantwoord worden.

Het tijdstip en de locatie van inzage en nabespreking zal niet later dan de publicatie van de cijfers worden bekendgemaakt via Brightspace.

Aanmelden

Zie algemene informatie onder tab 'Jaar 2'.

Rooster - vakken en tentamens

Timetable