Studiegids

nl en

Ontwikkelingsvraagstukken in de Internationale Politiek

Vak
2020-2021

Beschrijving

Ontwikkelingsvraagstukken staan hoog op de internationale agenda. Maar wat is ontwikkeling en hoe kan dit worden bereikt? Dit vak biedt een overzicht van debatten over het concept ontwikkeling, ontwikkelingstheorieën en ontwikkelingsbeleid. Er wordt aandacht besteed aan kernthema’s in ontwikkeling, zoals de gevolgen van globalisering voor ontwikkelingslanden, de relatie tussen ontwikkeling en democratie en de ‘good governance’ agenda. Het vak biedt eveneens een kennismaking met verschillende benaderingen in ontwikkelingssamenwerking en het debat over de effectiviteit van hulp.

Leerdoelen

1: Kennis over en inzicht in kernbegrippen en benaderingen aangaande ontwikkelingsvraagstukken en ontwikkelingsbeleid in nationaal en internationaal verband.
2: Toepassing van begrippen en benaderingen op ontwikkelingsvraagstukken en beleid.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges en responsiecolleges

Studiematerialen

N. Ezrow, E. Frantz & A. Kendall-Taylor 2016. Development and the State in the 21st Century. London: Pallgrave
Diverse artikelen, op te geven in de syllabus

Toetsing

Schriftelijk tentamen; multiple choice en open vragen.

Het tijdstip en de locatie van inzage en nabespreking zal niet later dan de publicatie van de cijfers worden bekendgemaakt via Brightspace.

Aanmelden

Zie algemene informatie onder tab 'Jaar 2'

Rooster - vakken en tentamens

Rooster