Studiegids

nl en

Lineaire Algebra 2 NA

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Lineaire Algebra 1 of 1NA

Beschrijving

Het college Lineaire Algebra 2NA is een directe voortzetting van het eerstejaarscollege Lineaire Algebra 1NA. Enerzijds worden een aantal nieuwe onderwerpen behandeld, anderzijds wordt in dit college meer de nadruk gelegd op een abstractere benadering van de lineaire algebra. Er wordt tevens aandacht besteed aan een aantal toepassingen binnen de natuurkunde. Anders dan bij Lineaire Algebra 1NA wordt vanaf het begin ook aandacht besteed aan complexe vectorruimten.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus heb je operationele kennis over de volgende begrippen en kun je hiermee eenvoudige sommen maken:

  • Reële en complexe vectorruimten, lineaire deelruimte, basis

  • lineaire afbeeldingen, de matrix van een lineaire afbeelding

  • inwendige producten op vectorruimten

  • orthogonale projecties, orthonormale bases

  • basistransformaties

  • speciale afbeeldingen: hermitese, unitaire, orthogonale, normale afbeeldingen

  • kwadratische en hermitese vormen

  • spectraalstellingen

Rooster

Rooster
Voor gedetailleerde informatie ga naar Timetable in Brightspace

Onderwijsvorm

Zie Brightspace

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen met open vragen (3 uur)

  • (optioneel) huiswerk

Door het inleveren van huiswerk (5 of 6 keer) kan een bonus van maximaal 0,5 punt worden verdiend die bij het tentamencijfer wordt opgeteld. Inleveren van huiswerk is niet verplicht. Voor een voldoende resultaat dient echter voor het tentamen minimaal 5,5 te worden gehaald.

Na het tentamen is er (in hetzelfde cursusjaar) nog één keer de mogelijkheid om een hertentamen over de gehele stof af te leggen. Hierbij komt de huiswerkbonus te vervallen en is het eindcijfer gelijk aan het tentamencijfer. Voor het huiswerk is er geen mogelijkheid tot herkansen.

Brightspace

Instructies en lesmateriaal zijn te vinden in de Brightspace-module. Registratie voor Brightspace verloopt automatisch wanneer een student zich inschrijft in uSis via uSis d.m.v inschrijving voor een studieonderdeel (tentamen) met studieactiviteit

Literatuur

Er is een collegedictaat en een opgavenbundel die via blackboard kunnen worden gedownload. Ook is er een papieren versie beschikbaar.

Contact

Dr. Robert-Jan Kooman +31 71 527 7124 Contactgegevens docent: Dr. R.J. Kooman

Opmerkingen

Studenten die een dubbele bachelor Natuurkunde met Wiskunde of Sterrenkunde met wiskunde doen, volgen het vak Lineaire Algebra 2 samen met de wiskundestudenten.