Prospectus

nl en

Inleiding Russische letterkunde

Course
2020-2021

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Dit college biedt de studenten een eerste kennismaking met de Russische literatuur vanaf de eerste werken uit het Kiëvse Rijk tot en met die uit de tijd van de Sovjet-Unie en het huidige Rusland. Het accent zal liggen op de 19e en de 20e eeuw waarbij ruim aandacht zal worden besteed aan grote namen als Dostoevskij, Tolstoj en Čechov.

Leerdoelen

 • Het verwerven van een basiskennis van de Russische letterkunde en de belangrijkste stromingen daarbinnen;

 • Het kennismaken met en leren toepassen van een aantal basisbegrippen uit de literatuurwetenschap (metafoor, metonymie, focalisatie, plot/story);

 • Het ontwikkelen van de schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Toetsing bestaat uit twee onderdelen: een boekbespreking en een afsluitend schriftelijk tentamen.

 • Boekbespreking
  Deelnemers leveren een boekbespreking in (lengte 1500 - 2000 woorden) die betrekking heeft op een Russische literaire tekst van minimaal 50 pagina’s. Deze tekst maakt geen deel uit van de verplichte leeslijst (voor suggesties zie het document Aanwijzingen voor het schrijven van een boekbespreking). De bespreking telt mee voor 1/3 van het eindcijfer. Voor de boekbesprekingen geldt een strenge deadline (zie rooster). Voor elke 24 uur dat de bespreking te laat wordt ingeleverd, wordt 0,5 in mindering gebracht op het cijfer voor deze opdracht. De boekbesprekingen dienen via Turnitin op Brightspace te worden ingeleverd.

 • Schriftelijk tentamen
  Schriftelijk tentamen over de collegestof, het handboek van Wachtel/Vinitsky en de leeslijst Russische verhalen. Tentamen bestaat voor tenminste 75% uit open vragen.

Weging

Eindcijfer wordt vastgesteld aan de hand van het tentamenresultaat (2 x) en de boekbespreking (1x). Bij de beoordeling van de boekbespreking wordt ook nadrukkelijk gekeken naar de redactionele verzorging, stijl, spelling etc. Boekbespreking en tentamen moeten allebei voldoende worden gemaakt (tenminste 5,5). Lagere cijfers kunnen niet “gecompenseerd” worden.

Herkansing

Schriftelijk tentamen eind januari, boekbespreking in semester 2.

Inzage en nabespreking

Op afspraak.

Literatuurlijst

 • Andrew Baruch Wachtel/ Ilya Vinitsky, Russian Literature (Cambridge; Polity Press, 2009).

 • Selectie Russische verhalen in vertaling (Brightspace).

Inschrijven

Eerstejaars studenten worden door de Onderwijsadministratie voor colleges en tentamens aangemeld.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

 • Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

 • Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent: Dr. O.F. Boele
Studiecoördinator: E.C.Munter
Onderwijsadministratie: Reuvensplaats

Opmerkingen

Niet van toepassing.