Prospectus

nl en

Russische leesvaardigheid 2A

Course
2020-2021

Toegangseisen

Niet van toepassing

Beschrijving

Het doel van dit vak is het leren lezen en begrijpen van Russische teksten. Op college worden zeer diverse teksten behandeld zodat de student vertrouwd raakt met uiteenlopende stijlregisters. De werkwijze en de daaraan gekoppelde opdrachten lopen uiteen van zeer gedetailleerd woord-voor-woord vertalen tot het globaal (en schriftelijk) samenvatten van gelezen teksten.

Leerdoelen

Zie beschrijving. De cursus bouwt voort op de kennis en vaardigheden die zijn verworven bij het eerstejaarsvak Russische leesvaardigheid 1.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 • Twee schriftelijke toetsen met begripsvragen over onbekende tekst

 • Een schriftelijke toets over de tot dan toe behandelde syllabusteksten (toetsweek)

 • Mondelinge presentatie

 • Mondelinge toets over de (rest van de) syllabus (letterlijke vertaling)

Weging

 • Twee schriftelijke toetsen met begripsvragen over onbekende tekst 20% (2 keer 10%)

 • Een schriftelijke toets over de tot dan toe behandelde syllabusteksten (15%)

 • Mondelinge presentatie (15%)

 • Mondelinge toets over de (rest van de) syllabus, letterlijke vertaling (50%)
  De schriftelijke deeltoetsen en de mondelinge presentatie (samen 50%) kunnen niet herkanst worden. Onvoldoendes moeten worden gecompenseerd met de afsluitende mondelinge toets in januari (50%). Het gecombineerde eindcijfer moet tenminste een 5,5 zijn. Het cijfer voor een niet-gemaakte 10% toets is een 2 (twee). Alle onderdelen moeten voor 31 augustus 2020 zijn gehaald; deelresultaten kunnen niet naar het volgende studiejaar worden meegenomen.

Herkansing

Alle deeltoetsen moeten tenminste met een 5,5 zijn gehonoreerd, met uitzondering van de 10% toetsen die wel gecompenseerd, maar niet herkanst kunnen worden. Het cijfer voor een niet-gemaakte 10% toets is een 2 (twee). Toetsen over de syllabus kunnen wel herkanst worden: als onderdeel van de mondelinge toets in januari of het reguliere hertentamen in maart.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Syllabus

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

 • Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

 • Dit college is niet toegankelijk voor Studeren à la carte.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent: Dr. O.F. Boele
Studiecoördinator: E.C.Munter
Onderwijsadministratie: Reuvensplaats

Opmerkingen

Niet van toepassing