Prospectus

nl en

Russische leesvaardigheid 2B

Course
2020-2021

Toegangseisen

Leesvaardigheid 2A moet zijn afgerond.

Beschrijving

Net als bij Leesvaardigheid 2A is het doel van dit vak het leren lezen en begrijpen van Russische teksten. De moeilijkheidsgraad ligt echter hoger en de hoeveel tekst is ook groter dan bij Leesvaardigheid 2a: 350 pagina’s Russische literatuur naar keuze.

Leerdoelen

Zie beschrijving

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Zelfstudie.

Toetsing en weging

Toetsing

  • Mondeling tentamen in juli na terugkomst uit Sint Petersburg.
    Van de student wordt verwacht enkele willekeurige fragmenten uit de gelezen literatuur letterlijk en zonder woordenboek te kunnen vertalen.

Weging

Mondeling tentamen: 100%

Herkansing

Kan herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • 350 pagina’s Russische literatuur naar keuze, maar in overleg met de docent.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

  • Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

  • Dit college is niet beschikbaar voor Studeren à la carte.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent: Dr.E.L.J.Fortuin
Studiecoördinator: E.C.Munter
Onderwijsadministratie: Reuvensplaats

Opmerkingen

Niet van toepassing