Prospectus

nl en

Saint Petersburg

Course
2020-2021

Toegangseisen

Propedeuse Russische Studies.

Beschrijving

De 10 EC voor het studieverblijf in Sint-Petersburg worden toegekend wanneer het met succes is afgerond én het tentamen Russische Taalverwerving 2 ( 5642V002 – 5 EC) is behaald. Het verblijf in Sint-Petersburg omvat een taalverwervingscursus van drie maanden aan het Nederlands Instituut in Sint-Petersburg. De cursus bestaat uit ca. 20 uur per week onderwijs in mondelinge taalvaardigheid, leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, grammatica, literatuur en vertalen en cultuur. Alle onderdelen worden aan het eind van het verblijf getoetst. Alle onderdelen moeten met een voldoende worden afgesloten. Onderdelen kunnen niet gecompenseerd worden. Zie ook onder Toetsing. Vanaf het begin van het tweede studiejaar zal men regelmatig op de hoogte worden gehouden van het Ruslandverblijf.

Studenten kunnen een met redenen omkleed verzoek bij de examencommissie indienen om niet naar Sint-Petersburg te gaan. Indien de examencommissie dit verzoek ontvankelijk verklaart, wordt een thuisblijfprogramma voor de student opgesteld.

Leerdoelen

Het Ruslandverblijf is in eerste instantie bedoeld om in hoog tempo de Russische taal beter onder de knie te krijgen. Tegelijkertijd maakt men in vroeg stadium van de studie uitgebreid kennis met de cultuur.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoor- / Werkcollege.

Toetsing en weging

Toetsing

Diverse toetsvormen. Alle onderdelen worden apart getoetst. Wanneer alle onderdelen met een voldoende zijn afgesloten, wordt door de onderwijsadministratie een voldoende (V) in uSis geregistreerd.
Geen herkansing mogelijk. Indien niet gehaald moet de student het volgende jaar het thuisblijfprogramma volgen.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Wordt nader bekend gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven alleen voor tentamen via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor Studeren à la carte en Contractonderwijs.

Contact

Studiecoördinator: E.C.Munter
Onderwijsadministratie: Reuvensplaats

Opmerkingen

Niet van toepassing.