Prospectus

nl en

Russian Language Acquisition as an Elective B

Course
2020-2021

Toegangseisen

Russische taalverwerving voor bijvakkers A of vergelijkbaar niveau (A1).

Beschrijving

De cursus bestaat uit 1 les van 2 uur per week. Tijdens de lessen worden grammatica, uitspraak en woordenschat actief geoefend door het lezen, spreken, schrijven en luisteren. Om het programma met goed gevolg te kunnen afronden, moet de student zich voorbereiden op de colleges. Indien je het vak van het eerste en het tweede semester volgt zit je aan het eind minimaal op niveau A1+.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus wordt van de student verwacht dat hij tenminste voldoet aan niveau A1 van het Common European Framework of Reference.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Toetsing en Weging

Toetsing

  • Actieve participatie

  • Tentamen bestaat uit schriftelijk deel en een mondeling deel

Weging

  • Tentamen 100% (schriftelijk deel 50% mondeling deel 50%)

Herkansing

De toetsen en het tentamen kunnen herkanst worden.

Nabespreking tentamen

Nabespreking van de toetsen vindt plaats tijdens college of op afspraak indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • S.A.Khavronina “Russian in exercises”. Moskva, Russkij Jazyk, wordt beschikbaar gesteld via Blackboard

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

  • Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

  • Dit college is niet beschikbaar voor Studeren à la carte.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent: L.Anissimova
Studiecoördinator: E.C.Munter
Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

Voor dit college geldt aanwezigheidsplicht. Maximaal 5 collegesper semester mogen gemist worden.