Prospectus

nl en

Excursions Morocco

Course
2020-2021

Toegangseisen

Een afgeronde propedeuse.

Beschrijving

Voor deze cursus staan excursies op het programma naar cultureel relevante locaties en sociale organisaties in de omgeving van Rabat en Casablanca alsook een zesdaagse veldwerk excursie naar plattelandsgebied. De excursies geven inzicht in de indeling van Marokkaanse steden, Marokkaanse universiteiten, bibliotheken, het platteland, musea en “culture of memory” en moderne kunst. Verder zullen er binnen deze cursus door de studenten interviews in het gesproken Arabisch (darija) worden afgenomen.

Leerdoelen

  • Verkrijgen van grondig begrip van de Marokkaanse cultuur en maatschappij

  • Het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden, zoals observeren, interviewen en aantekeningen maken

  • Verder ontwikkelen van begrip van het Marokkaans Arabisch

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Excursie

Studielast

5 EC: 5 x 28 uur = 140 uur
Wekelijkse excursies: 12 x 4 uur = 48 uur
Excursie Skoura: 40 uur
Verslagen en opdrachten: 44 uur
Interview gesproken Arabisch: 8 uur

Toetsing

Onderdeel Weging
Wekelijkse verslagen en opdrachten 60%
Participatie excursies 20%
Interview gesproken Arabisch 20%

Iedere week dienen studenten verslag uit te brengen over de excursie van de week ervoor door te beschrijven wat zij hebben gezien en wat zij ervan hebben geleerd, alsook vragen op te werpen voor eventueel verder onderzoek. Deze verslagen dienen tussen de 400 en 600 woorden te bevatten. De verslagen moeten binnen een week na de excursie worden ingeleverd, dat wil zeggen uiterlijk dinsdag na de excursie.
Deelname aan excursies is verplicht. Een gemiste excursie, om wat voor reden dan ook, dient te worden gecompenseerd door minimaal het schrijven van een verslag, van eveneens tussen de 400 en 600 woorden, over een aan de excursie gerelateerd onderwerp. Eventuele verdere compensatie gebeurt in overleg met de docent en/of onderwijscoördinator.
Studenten nemen twee interviews in gesproken Arabisch af. Het eerste tijdens de excursieweek in Skoura en het tweede in de periode erna. Het thema voor de interviews mag naar eigen inzicht worden bepaald. Het interview dient te worden opgenomen in mp3-formaat met een duur tussen de twee en drie minuten. Studenten schrijven de beide opgenomen interviews in transcriptie uit en vertalen deze vervolgens. Studenten voeren deze opdracht uit in groepjes van twee.

Bij een eindcijfer lager dan een 5,5 moet het eindpaper worden herkanst.

Blackboard

Wordt nader bekend gemaakt.

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

Drs. K. Laaraj MA