Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

MSA: writing skills

Course
2020-2021

Toegangseisen

Afgeronde propedeuse Arabisch of een vergelijkbare opleiding.

Beschrijving

Deze cursus traint studenten in schrijfvaardigheid in het Modern Standaard Arabisch. Studenten zullen oefenen met diverse soorten correspondentie en vertalen vanuit het Nederlands naar het Arabisch. Bijzondere aandacht zal hierbij worden geschonken aan het correct gebruiken van de zogenoemde connectors, verbindingswoorden die het mogelijk maken complexere zinnen te vormen.

Leerdoelen

Vergroten van schrijfvaardigheid in het Modern Standaard Arabisch

  • Aanleren en toepassen van schrijfconventies in het Modern Standaard Arabisch

  • Uitbreiden van de woordenschat

  • Grammaticale kennis uitbreiden en aanscherpen

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Studielast

5 EC: 5 x 28 uur = 140 uur
Werkcollege: 13 x 2 = 26
Voorbereiding en opdrachten: 110 uur
Tentamens: 2 x 2 = 4 uur

Toetsing

Onderdeel Weging
Participatie en huiswerkopdrachten 20%
Deeltentamen 20%
Eindtentamen 60%

Bij een eindcijfer lager dan een 5,5 is een herkansing mogelijk. De herkansing telt voor 100%

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

  • Opdrachten

  • Aanvullende informatie

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

Drs. K. Laaraj MA