Prospectus

nl en

Introduction to Latin American Modern History I

Course
2020-2021

Toegangseisen

Ingeschreven staan aan een Bachelor-opleiding aan de Leidse of een andere Nederlandse universiteit.

Beschrijving

Deze inleidende cursus vormt een algemene kennismaking met de regio Latijns-Amerika, waarbij de nadruk wordt gelegd op de overeenkomsten en de verschillen tussen de sociaal-economische, politieke en culturele ontwikkeling van de diverse Latijns-Amerikaanse landen. In deze cursus wordt, aan de hand van diverse hoofdthema’s van de hedendaagse academische discussie over deze regio, een algemene inleiding tot Latijns-Amerika verzorgd. Deze thema’s worden behandeld door middel van een multidisciplinaire benadering: hierbij worden diverse geschiedkundige, economische, antropologische, sociologische en politicologische bijdragen bij de analyse geïntegreerd.

Leerdoelen

Deze cursus heeft als doel de student in staat te stellen kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in de huidige sociaal-economische, politieke en culturele processen die de Latijns-Amerikaanse ontwikkelingsproblematiek kenmerken vanuit een historisch perspectief.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing en Weging

Toetsing

Schriftelijk tentamen met 4 essayvragen (100%)

Weging

Schriftelijk tentamen met 4 essayvragen (100%)

Herkansing

Herkansing: Schriftelijk tentamen met 4 essayvragen (100%)

Inzage en nabespreking

Studenten die hun tentamen willen bespreken dienen binnen 15 dagen na bekendmaking van de uitslag contact met de docent op te nemen.

Literatuurlijst

Lawrence A. Clayton, Michael L. Conniff and Susan M. Gauss, A New History of Modern Latin America. Oakland, CA: University of California Press. 2017 (derde editie). ISBN: 9780520289024.

Dit boek dient te worden gelezen tijdens de cursus (leesadvies per college beschikbaar).

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Kies uit de onderstaande mogelijkheden(weghalen wat niet van toepassing is):
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Niet van toepassing

Contact

Prof.Dr. P. Silva

Onderwijsadministratie: Reuvensplaats

Studiecoördinator: Tim Sanders

Opmerkingen

Deze cursus is deel I van een tweedelige cursus (elk van 5 ECTS). Het eerste deel wordt gevolgd door zowel hoofdvak- als minorstudenten. Het tweede deel (in het tweede blok) is in principe alleen bedoeld voor hoofdvakstudenten (maar belangstellende studenten uit andere opleidingen zijn ook welkom).

Verplichte aanwezigheid (minimaal 9 van de 12 colleges). Bij meer afwezigheid volgt uitsluiting van tentamen.