Prospectus

nl en

The City in Latin America

Course
2020-2021

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Sinds de jaren 1950 heeft Latijns-Amerika een proces van verstedelijking doorgemaakt, dat mede het gevolg is geweest van migratie van het platteland naar de grote steden. Vandaag wonen 8 van de 10 Latijns-Amerikanen in stedelijke gebieden. De enorme en snelle concentratie van mensen in grote steden is gepaard gegaan met een aantal problemen: werkloosheid, gebrek aan huisvesting, onveiligheid, het ontbreken van toegang tot openbare diensten en scholing. In deze cursus zullen de belangrijkste aspecten van de stedelijke problematiek van Latijns-Amerika geanalyseerd worden, aan de hand van zes kernthema’s (o.a. segregatie, veiligheid, globalisering).

Onderdeel van deze cursus zijn de bijeenkomsten over Academische Vaardigheden (schriftelijke presentatievaardigheden) die worden verzorgd door het EAV.

Leerdoelen

 • Het kennis en theorieën verwerven in de processen van urbanisatie die karakteristiek zijn voor de Latijns-Amerikaanse regio

 • Het verwerven van inzicht in de stedelijke problematiek van Latijns-Amerika aan de hand van een aantal belangrijke thema’s.

 • Het maken van ervaring in het onderzoek doen in groepsverband.

 • Het oefenen in het schriftelijk verslag maken van een academische analyse, in de vorm van een korte essay.

Transferable skills

 • Problemen oplossen (problemen herkennen-analyseren, oplossingsgericht denken)

 • Analytisch denken (analytische vaardigheden, abstractie, bewijsvoering)

 • Projectmanagement (planning, afbakening, resultaatgerichtheid)

 • Verantwoordelijkheid (eigenaarschap, zelfdiscipline, verantwoordelijke houding t.o.v. eigen project, fouten erkennen)

 • Inzet (toewijding, motivatie, proactieve houding, eigen initiatief)

 • Mondelinge communicatie (presenteren, spreekvaardigheid, luisteren)

 • Schriftelijke communicatie (schrijfvaardigheid, verslagleggen, structureren, samenvatten)

 • Samenwerken (teamwork, ondersteunen, loyaliteit, afspraken nakomen, aanwezigheid)

 • Integriteit (eerlijkheid, moraal, ethisch handelen, persoonlijke waarden)

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege
Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 1. Think-tank Presentaties 40%
 2. Paper (1500 woorden) 60%

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

De herkansing voor de Think Tank presentatie(s) is een schriftelijk verslag (40%).
De herkansing voor paper betreft een herziende versie (60%).
De herkansing is alleen mogelijk mits het eindcijfer (presentatie + tentamen) een 5 of lager is.

Inzage en nabespreking

Op verzoek van de student kan een afspraak met de docent worden gemaakt om de resultaten in te zien en individueel te bespreken.

Literatuurlijst

De definitieve literatuurlijst zal voor aanvang van de cursus worden bekend gemaakt.
Angotti, T. (2013) ‘Urban Latin America’. Latin American Perspectives, Vol. 40 (2), pp. 5-20.
Dávila, Arlene M. (2016) ‘Chapter 1. The Inmateriality of the Mall: Financial Regimes, Urban Policies, and the “Latin American Boom”’ in El Mall: The Spatial and Class Politics of Shopping Malls in Latin America. Oakland, California: University of California Press, pp. 17-43.
Dinardi, C. (2017) ‘Cities for sale: contesting city branding and cultural policies in Buenos Aires’. Urban Studies, 54(1) 85–101.
Dominguez, E. Et al (2010) ‘Women workers in the maquiladoras and the debate on global labor standards’. Feminist Economics 16(4): 185-209.
Duarte, A.L. (2016)* ‘The Right to the City in Two Moments: The Bus and Tram Riots in São Paulo City in 1947 and 2013’.* Historical Materialism, 24(3): 147-183.
Earle, L. (2012).* ‘From Insurgent to Transgressive Citizenship: Housing, Social Movements and the Politics of Rights in São Paulo’.* Journal of Latin American Studies 44(1): 97-126.
Gilbert, L. and De Jong, F. (2015) ‘Entanglements of periphery and informality in Mexico City’. International Journal of Urban and Regional Research, 39(3): 518-532.
Ioris, A. (2015) ‘Latin America’s Large-Scale Urban Challenges: Development Failures and Public Service Inequalities in Lima, Peru’. ACME: An International E-Journal for Critical Geographies, 14(4): 1161 – 1186.
Madero, V. & Morris, N. (2016) ‘Public participation mechanisms and sustainable policy-making: a case study analysis of Mexico City’s Plan Verde’. Journal of Environmental Planning and Management, 59(10): 1728-1750.
Portes, A., & Roberts, B. R. (2005). ‘The free-market city: Latin American urbanization in the years of the neoliberal:experiment’. Studies in Comparative International Development (SCID) 40(1): 43-82.
Salcedo, R., & F. Sabatini (2010). ‘Gated communities and the poor in Santiago, Chile: Functional and symbolic integration in a context of aggressive capitalist colonization of lower‐class areas’. Housing Policy Debate 18(3): 577-606.
Van Noorloos, F. and Steel, G. (2016) ‘Lifestyle migration and socio-spatial segregation in the urban(izing) landscapes of Cuenca (Ecuador) and Guanacaste (Costa Rica)’. Habitat International, 54: 50-57.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Niet van toepassing

Contact

Dr. S. Valdivia Rivera

Onderwijsadministratie: Reuvensplaats

Studiecoördinator: Tim Sanders

Opmerkingen

De aanwezigheid tijdens hoor- en werkcolleges is verplicht. Er mogen maximaal 3 bijeenkomsten gemist worden. Afhankelijk van de mate van overschrijding van dat maximum, kan de docent besluiten de student aanvullende opdrachten op te leggen.