Prospectus

nl en

Géneros Populares en la cultura latinoamericana

Course
2020-2021

Toegangseisen

Aanbevolen Spaans B2+ en C1

Beschrijving

Dit vak zal gericht zijn op de analyse van het ontstaan van de zogenaamd populaire genres – detective, melodrama - zowel in de heersende populaire cultuur (cinema, literatuur) als in de marginale artistieke producties (muziek, comics, telenovelas). Het doel van deze cursus is het identificeren van de karakteristieken en het analyseren van de effecten van deze nieuwe genres in specifieke werken.

Leerdoelen

-Het toepassen van begrippen uit de algemene en Latijns-Amerikaanse literatuurwetenschap en Culturele Analyse bij het analyseren van Spaans-Amerikaanse culturele uitingen.
-Het presenteren en schrijven van culturele analyses
-Kritisch leren lezen en denken
-Het oefenen van mondelinge en schriftelijke presentaties en discussies in het Spaans

Vaardigheden:

 • Analytisch denken (analytische vaardigheden, abstractie, bewijsvoering)

 • Projectmanagement (planning, afbakening, resultaatgerichtheid)

 • Inzet (toewijding, motivatie, proactieve houding, eigen initiatief)

 • Mondelinge communicatie (presenteren, spreekvaardigheid, luisteren)

 • Schriftelijke communicatie (schrijfvaardigheid, verslagleggen, structureren, samenvatten)

 • Kritisch lezen en denken

-Interculturele vaardigheden (communicatie met verschillende culturen)

 • Creatief denken (vindingrijkheid, nieuwsgierigheid, out of the box denken)

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

 • Mondelinge presentatie van een analyse: 30%

 • Schriftelijk opdrachten: 10%

 • Deelname discussies werkcolleges: 10%

 • Werkstuk (3500 woorden): 50%

Herkansing

Studenten die minder dan 6.0 voor het eindwerkstuk ontvangen zullen het werkstuk moeten herkansen.
Een gecorrigeerde versie van het werkstuk kan een maand later ingeleverd worden. Daarna zal het eindcijfer definitief vastgesteld. Om dit regel te kunnen aanpassen is er wel nodig om het werkstuk op tijd in te leveren.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

De eerste week zal het programma, de informatie over het vak en de literatuur gepubliceerd worden.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. A.I. Churampi Ramirez

a.i.churampi@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Er geldt aanwezigheidsplicht voor werkcolleges: 80%.
Presentaties (30%) en meedoen aan discussies (10%) worden geëvalueerd tijdens werkcolleges. Presentaties zullen niet vervangt worden in geval van afwezigheid.